filologia angielska studia stacjonarne pierwszego stopnia

Przedmioty maturalne, które brane są pod uwagę przy rekrutacji, to język polski i angielski (lub angielski i inny język obcy). Dodatkowe punkty można dostać za ocenę z historii, WOSu, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii, drugiego języka obcego oraz geografii, jednak nie są to przedmioty wymagane.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

filologia angielska studia stacjonarne drugiego stopnia

Aby dostać się na studia drugiego stopnia konieczny jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii angielskiej lub dowolnych innych studiów plus certyfikat znajomości angielskiego na poziomie C1. Dodatkowym kryterium rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, od której jednak Komisja Rekrutacyjna może odstąpić.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji znajduje się pod następującym adresem WWW