Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa z prośbą o rezygnację z prywatnych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem. Proszę, by śledzili Państwo na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl).
Przypominam przy okazji, że osoby, które powracają z tych krajów, proszone są o 14-dniową izolację w warunkach domowych, a w razie zaobserwowania podwyższonej temperatury ( powyżej 38 st. C) i innych objawów choroby o skontaktowanie się ze służbami sanitarnymi. W tym czasie osoby te zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w zajęciach i świadczenia pracy na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego.
Proszę też bardzo o poważne traktowanie ostrzeżeń oraz wszystkich środków zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe oraz władze naszej Uczelni. Przestrzeganie tych reguł może istotnie przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakażenia i choroby.
Dziękuję Państwu za zrozumienie tej szczególnej sytuacji.

Prof. dr hab. Antoni Różalski
Rektor  Uniwersytetu Łódzkiego