Mamy przyjemność poinformować Szanowne Koleżanki i równie Szanownych Kolegów, że książka Macieja Świerkockiego „Łódź Ulissesa”, zgłoszona przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej do nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, znalazła się w piątce nominowanych.
To pierwszy taki przypadek, że na krótkiej liście tej nagrody znalazła się książka zgłoszona przez anglistów. To także pierwszy raz, kiedy nominację zdobywa książka anglisty, bo przypomnę, że dr Maciej Świerkocki jest naszym absolwentem.
Zgłaszając książkę dra Świerkockiego do nagrody, pisałem w uzasadnieniu: „Powstał bezprecedensowy tekst o wyjątkowym znaczeniu dla polskiej translatoryki i studiów nad przekładem, wzbogacony o osobiste, czasem wręcz intymne fragmenty, ale ufundowany na dogłębnej znajomości zagadnień literaturoznawczych i translatologicznych, przyznający priorytet translacji w działaniu, w jej praktycznym wymiarze, a także w jej związku z osobą tłumacza osadzonego w kontekstach kulturowych, społecznych, ekonomicznych. Translatologiczna narracja Świerkockiego nierzadko przybiera postać polemicznych debat, sporów z tłumaczami i interpretatorami twórczości Joyce’a, ale też składa hołd wybitnym postaciom polskiej literatury, w tym literatury w przekładzie, przywołując między innymi znakomitego łódzkiego tłumacza Zbigniewa Batkę. „Łódź Ulissesa”, wielowymiarowa, wielowątkowa i interdyscyplinarna praca, w ciągu zaledwie kilku miesięcy od ukazania się stała się dziełem cytowanym i szeroko komentowanym, ocenianym wysoko przez rozmaite gremia, tak akademickie, jak literackie.”
Kto z piątki nominowanych dostanie nagrodę za najlepszą książkę roku w dziedzinie humanistyki, rozstrzygnie się pod koniec stycznia.

Jerzy Jarniewicz