W związku z rozporządzeniem Rektora UŁ o odwołaniu uroczystości, zgromadzeń i konferencji naukowych w Uniwersytecie Łódzkim, informujemy, że na Wydziale Filologicznym nie odbędzie się planowany na 6 marca Dzień Otwarty, tym samym odwołano ustanowione w tym terminie godziny dziekańskie. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem.