DISINTEGRATION

Małgorzata Opłatek, Jakub Kuciel, Izabela Wijaczka