Ze względu na pandemię realizacja praktyk ciągłych ulega następującym zmianom:
w ramach studiów licencjackich dla edycji 2018/2019
planowane na wrzesień 2020 praktyki opiekuńczo-wychowawcze ciągłe (30g) przesuwamy na luty 2021
planowane na wrzesień 2020 praktyki pedagogiczne ciągłe (60g) przesuwamy w formie praktyk długofalowych na semestr 6 
w ramach studiów magisterskich dla edycji 2019/2020
planowane na wrzesień 2020 praktyki pedagogiczne ciągłe (60g) przesuwamy w formie praktyk długofalowych na semestr 4 
ewentualne pytania prosimy kierować do kierunkowego opiekuna praktyk: dr Anna Parr-Modrzejewska (anna-parr@uni.lodz.pl)