Studenci specjalizacji translatorskiej zobowiązani są do odbycia praktyk tłumaczeniowych po II roku studiów licencjackich. Praktyki odbyć można zdalnie.

Studenci wybierają sobie dowolne biuro tłumaczeń lub inną firmę mogącą zlecić realizację różnego rodzaju usług tłumaczeniowych.

Należy zrealizować 150 godzin.

Wybrana instytucja decyduje o rodzaju zleceń i prac, które wykonujecie w ramach praktyk.

Wymagane są następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o odbyciu praktyk czyli opinia i ocena, którą wystawia wybrana instytucja.

2. Dzienniczek praktyk do pobrania w dziekanacie (pokój 3.39) lub u opiekuna praktyk (dr Paulina Pietrzak, gabinet 4.09). Z powodu zamknięcia budynku, chwilowo nie jest to możliwe, ale dzienniczek można uzupełnić później. Potrzebna będzie lista wszystkich zadań realizowanych w ramach praktyk, daty realizacji i liczba godzin poświęcona na wykonanie danego zadania. Dzienniczki oddawane są do opiekuna praktyk w ostatnim semestrze studiów, przed planowaną obroną.

Dodatkowo, niektóre instytucje mogą wymagać skierowania na praktyki. Zwykle nie jest ono wymagane, ale w razie potrzeby należy zgłosić się do opiekuna praktyk (paulina.pietrzak@uni.lodz.pl)