Zachęcamy wszystkich studentów chętnych do zaangażowania się w roli doradczej w doskonalenie procesu dydaktycznego w Instytucie Anglistyki do zgłaszania swojej kandydatury do Rady Studentów IA. Prosimy osoby chętne o kontakt z Profesor Anną Cichosz [anna.cichosz@uni.lodz.pl] do końca listopada 2022 r.