Od początku 2021 roku Rada Studentów Instytutu Anglistyki działa w nowym składzie:

Zuzanna Jakubowska – przewodnicząca
Joanna Ignatowicz
Agnieszka Jagła
Miriam Kobierski
Aleksandra Kwiatkowska
Adam Marczak
Bartłomiej Sobański

Podstawowym zadaniem rady jest przekazywanie dyrekcji Instytutu Anglistyki postulatów, pomysłów i zastrzeżeń studentów dotyczących funkcjonowania naszego instytutu. W tych sprawach można kontaktować się z radą pod adresem: rada.studentow.ia@filologia.uni.lodz.pl. Całej radzie życzymy wiele energii do działania, a pozostałych studentów prosimy o wspieranie inicjatyw podejmowanych przez radę. Powodzenia!