Rada studentów kierunku Filologia Angielska

CZŁONKOWIE RADY STUDENTÓW KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA:

Przedstawiciele studentów:
Aleksandra Marczak
Adrian Śniegula
Małgorzata Krawentek
Joanna Ignatowicz
Joanna Sękowska
Nik Denysevych
Edyta Makówka
Hanna Górska
Aleksandra Krajewska
Gaja Staroń
Filip Jędraszczyk

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Karolina Marzec
mgr Jarosław Milewski