Seminarium magisterskie

Rejestracja rozpocznie się 12 stycznia o godz. 20.00 i zakończy 14 stycznia o godz. 23.59. Należy zapisać się na jedno seminarium przypisane do grupy identyfikowanej nazwiskiem promotora. Seminaria kontynuować będą tematykę proseminariów, dlatego też przypominamy, że wybrane seminarium magisterskiego powinno być kontynuacją proseminarium, na które zapisani byli Państwo w tym semestrze, a prowadzący może zakładać, że uczestnicy seminarium posiadają wiedzę z zakresu tematyki proseminarium. Prosimy nie zapisywać się do grupy seminaryjnej prowadzonej przez osobę, na której proseminarium Państwo nie uczęszczali.
UWAGA: Osoby, które zostały już zakwalifikowane na seminaria przez promotorów w czasie trwania tego semestru (mają oni taką możliwość do 17 grudnia) NIE ZAPISUJĄ się do żadnej grupy w czasie rejestracji. W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

Specjalności zawodowe

Rejestracja rozpocznie się 14 stycznia o godz. 20.00 i zakończy 17 stycznia o godz. 23.59. UWAGA: Uczestnictwo w zajęciach specjalności tłumaczeniowej oraz nauczycielskiej wymaga znajomości języka polskiego!

Wyboru specjalności dokonujemy przez zapisanie się na jeden z przedmiotów tej specjalności:
– specjalność nauczycielska: „Diagnostyka edukacyjna”
– specjalność tłumaczeniowa: „Teoria przekładu 1”
– specjalność kultura, media i komunikacja: „Współczesna kultura i sztuka”
Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z programem studiów zamieszczonym tutaj – znajdą tu Państwo wykaz wszystkich przedmiotów wchodzących w zakres danej specjalności.
NB. Możliwe jest wybranie dwóch specjalności i realizacja obu jednocześnie. Ponieważ wiąże się to ze zdobyciem liczby punktów ECTS przekraczającej limit dla studiów magisterskich, UŁ pobiera opłatę za uczestniczenie w dodatkowej specjalności. Opłata jest jednorazowa i wynosi 400 zł.

UWAGA: W rejestracji elektronicznej można zapisać się tylko na jedną specjalność. Osoby chcące zapisać się na drugą proszone są o rejestrację na jedną oraz maila na adres Dyrekcji IA (dyrektor.ia@uni.lodz.pl) z informacją o chęci zapisu na drugą. Dyrekcja IA czeka na ewentualne zgłoszenia do 18 stycznia włącznie.