Seminarium magisterskie
Rejestracja rozpocznie się 11 grudnia o godz. 21.00 i zakończy 13 grudnia o godz. 23.59.
Opisy seminariów znajdują się w zakładce „Studenci/Opisy kursów”.
Należy zapisać się na jedno seminarium przypisane do grupy identyfikowanej nazwiskiem promotora.
Przypominamy, że wybrane seminarium magisterskiego powinno być kontynuacją proseminarium, na które zapisani byli Państwo w tym semestrze, a prowadzący może zakładać, że uczestnicy seminarium posiadają wiedzę z zakresu tematyki proseminarium. Prosimy nie zapisywać się do grupy seminaryjnej prowadzonej przez osobę, na której proseminarium Państwo nie uczęszczali.
UWAGA: Osoby, które zostały już zakwalifikowane na seminaria przez promotorów w czasie trwania tego semestru NIE ZAPISUJĄ się do żadnej grupy w czasie rejestracji.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.
Z uwagi na przepisy UŁ dotyczące ilości osób w grupach, ostateczne zatwierdzone wyniki rejestracji zostaną podane na stronie internetowej IA na początku stycznia 2018 r.

Specjalności zawodowe
Rejestracja rozpocznie się 10 grudnia o godz. 19.00 i zakończy 12 grudnia o godz. 23.59.
Opisy specjalizacji zawodowych znajdują się na stronie IA w zakładce „Studenci/Opisy kursów”.
UWAGA: Uczestnictwo w zajęciach specjalizacji tłumaczeniowej oraz nauczycielskiej wymaga znajomości języka polskiego!
Wyboru specjalności dokonujemy przez zapisanie się na jeden z przedmiotów tej specjalności:
specjalność nauczycielska: „Dydaktyka przedmiotu II.1”
specjalność tłumaczeniowa: „Teoria przekładu 1”
specjalność kultura, media i komunikacja: „Współczesna kultura i sztuka”
NB. Możliwe jest wybranie dwóch specjalności i realizacja obu jednocześnie. Ponieważ wiąże się to ze zdobyciem liczby punktów ECTS przekraczającej limit dla studiów magisterskich, UŁ pobiera opłatę za uczestniczenie w dodatkowej specjalności. Opłata jest jednorazowa i wynosi 400 zł.