Specjalności

Rejestracja (przez USOS) rozpocznie się 2 grudnia o godz. 20.00 i zakończy 4 grudnia o godz. 23.59.
UWAGA: Uczestnictwo w zajęciach specjalności tłumaczeniowej oraz nauczycielskiej wymaga znajomości języka polskiego!

Wyboru specjalności dokonujemy przez zapisanie się na jeden z przedmiotów tej specjalności:
– specjalność nauczycielska: „Diagnostyka edukacyjna”
– specjalność tłumaczeniowa: „Teoria przekładu 1”
– specjalność kultura, media i komunikacja: „Współczesna kultura i sztuka”

Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z programem studiów zamieszczonym tutaj – znajdą tu Państwo wykaz wszystkich przedmiotów wchodzących w zakres danej specjalności.
NB. Możliwe jest wybranie dwóch specjalności i realizacja obu jednocześnie. Ponieważ wiąże się to ze zdobyciem liczby punktów ECTS przekraczającej limit dla studiów magisterskich, UŁ pobiera opłatę za uczestniczenie w dodatkowej specjalności. Opłata jest jednorazowa i wynosi 400 zł. Na dodatkową specjalność można się zapisać tylko mailowo – proszę wysłać maila z taką informacją na adres dyrektor.ia@uni.lodz.pl w trakcie trwania rejestracji, po zarejestrowaniu się na pierwszą specjalność poprzez USOS.

 

Seminarium magisterskie

Rejestracja (przez USOS) rozpocznie się 9 grudnia o godz. 19.00 i zakończy 11 grudnia o godz. 23.59.
Należy zapisać się na jedno seminarium przypisane do grupy identyfikowanej nazwiskiem promotora. Seminaria kontynuować będą tematykę proseminariów, dlatego też przypominamy, że wybrane seminarium magisterskiego powinno być kontynuacją proseminarium, na które zapisani byli Państwo w tym semestrze, a prowadzący może zakładać, że uczestnicy seminarium posiadają wiedzę z zakresu tematyki proseminarium. Prosimy nie zapisywać się do grupy seminaryjnej prowadzonej przez osobę, na której proseminarium Państwo nie uczęszczali.
UWAGA: Osoby, które zostały już zakwalifikowane na seminaria przez promotorów w czasie trwania tego semestru (mają oni taką możliwość do 2 grudnia – proszę spytać prowadzących) NIE ZAPISUJĄ się do żadnej grupy w czasie rejestracji.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.