Zapraszamy wszystkich studentów I BA na spotkanie informacyjne dotyczące rejestracji na specjalności. Spotkanie odbędzie się na platformie Teams we wtorek 22 marca o godzinie 19:30.  Link do spotkania jest tutaj.

 

Rejestracja rozpocznie się 1 kwietnia o godz. 20.00 i zakończy 3 kwietnia o godz. 23.59. Zgodnie z dokonanym wyborem, będą Państwo uczęszczać na zajęcia wybranego bloku specjalności przez cztery semestry czyli na II i III roku.

Wyboru specjalności dokonujemy przez zapisanie się na jeden z przedmiotów tej specjalności:
– specjalność nauczycielska: „Podstawy psychologii dla nauczycieli”
– specjalność tłumaczeniowa: „Teoria przekładu 1”
– specjalność z drugim językiem: PNJN, PNJF, PNJW, PNJH

W razie pytań dotyczących specjalności nauczycielskiej prosimy o kontakt mailowy z opiekunką specjalności, dr Weroniką Szubko-Sitarek. Dla studentów zagranicznych którzy zapiszą się na specjalność nauczycielską planujemy dodatkowe zajęcia z języka polskiego jako obcego (ich utworzenie zależy od liczby chętnych).

W razie pytań o specjalność translatorską, prosimy o kontakt mailowy z opiekunką specjalności, dr Pauliną Pietrzak. Studentów, dla których język polski nie jest pierwszym językiem uczulamy na fakt, że aby uczestniczyć w zajęciach specjalności tłumaczeniowej należy znać polski na poziomie porównywalnym z rodzimymi użytkownikami języka.

Specjalność z drugim językiem musi być kontynuacją zajęć z drugiego języka realizowanych na I roku studiów – nie ma możliwości zmiany języka na inny. Specjalność dla danego języka zostanie uruchomiona zależnie od liczby zgłoszeń.

  1. Możliwe jest wybranie dwóch specjalności i realizacja obu jednocześnie. Ponieważ wiąże się to ze zdobyciem liczby punktów ECTS przekraczającej limit dla studiów licencjackich, UŁ pobiera opłatę za uczestniczenie w dodatkowej specjalności. Opłata jest jednorazowa i wynosi 400 zł.

UWAGA: W rejestracji elektronicznej można zapisać się tylko na jedną specjalność. Osoby chcące zapisać się na drugą proszone są o rejestrację na jedną oraz maila na adres Dyrekcji IA (dyrektor.ia@uni.lodz.pl) z informacją o chęci zapisu na drugą. Dyrekcja IA czeka na ewentualne zgłoszenia do 3 kwietnia włącznie.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach danej specjalności:

Specjalność nauczycielska: Podstawy psychologii dla nauczycieli, Psychologia w praktyce szkolnej, Podstawy pedagogiki, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna I, Organizacja pracy szkoły z prawem oświatowym, Specjalne potrzeby edukacyjne, Praca z uczniem w szkole podstawowej, Etyka zawodu nauczyciela, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna ciągła, Podstawy dydaktyki, Emisja głosu, Dydaktyka przedmiotu I.1-I.3, Praktyka śródroczna I.1-I.2, Praktyka pedagogiczna ciągła, Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela, Tutoring

Specjalność translatorska: Teoria przekładu 1-2, Zastosowania komputerowe i narzędzia pracy w przekładzie 1-2, Przekład praktyczny 1-2, Wstęp do przekładu ustnego, Warsztat pracy tłumacza, Wstęp do przekładu audiowizualnego, Przekład literacki, Praktyki zawodowe

Specjalność z drugim językiem: PNJO, Zajęcia elektywne – PNJA, Zajęcia fakultatywne – PNJA