Dyrekcja Instytutu Anglistyki informuje, że – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz stanowiskiem zarówno Rektor UŁ, jak i Dziekan Wydziału Filologicznego – egzaminy w sesji zimowej mogą odbywać się w formie stacjonarnej, w warunkach reżimu sanitarnego. Jest to zgodne z obowiązującymi obecnie w całym kraju przepisami dotyczącymi zapobiegania pandemii. W szczególności, egzaminy PNJA pisemne będą w budynku, ustne – online. Pozostałe egzaminy odbędą się w trybie ustalonym przez wykładowców.

Mając świadomość, że notujemy obecnie zwiększoną zachorowalność, prosimy studentki i studentów o odpowiedzialne zachowanie nie tylko w czasie egzaminów stacjonarnych, ale również przed egzaminami i po nich. Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za Państwa bezpieczeństwo leży w znacznej mierze po Państwa stronie. Podczas przebywania w budynku obowiązuje Państwa obowiązek noszenia maseczek. W szczególności bardzo Państwa proszę o zachowywanie dystansu między sobą przed wejściem do sali egzaminacyjnej i po jej opuszczeniu (w czasie egzaminu i tak zajmują Państwo miejsca w bezpiecznej odległości między sobą). Niestety, w październiku i listopadzie, kiedy zajęcia odbywały się stacjonarnie, wielokrotnie byliśmy świadkami lekceważącego podejścia do kwestii reżimu sanitarnego. Bardzo proszę o przestrzeganie zaleceń dla bezpieczeństwa nas wszystkich!

Jeśli ktoś z Państwa w dniu egzaminu jest chory lub przebywa na kwarantannie – przysługuje mu prawo do podejścia do egzaminu w sesji poprawkowej bez utraty terminu, zgodnie z regulaminem studiów. Przyczyna nieobecności musi być udokumentowana.

Jeśli są wśród Państwa osoby, które należą do tzw. grupy ryzyka (w szczególności chodzi o osoby, które ze względów medycznych nie mogły przyjąć szczepionki lub nie wytworzyły przeciwciał), prosimy o kontakt indywidualny (na adres dyrektor.ia@uni.lodz.pl). W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach zaproponujemy Państwu indywidualną organizację sesji.

Życzymy wszystkim zdrowia oraz pomyślnie zdanych egzaminów!

Dyrekcja Instytutu Anglistyki UŁ