Spotkania informacyjne dla studentów I roku Filologii angielskiej odbędą się w dniu wydziałowej inauguracji tj. 30 września, przed główną ceremonią, odpowiednio:

dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia – g.9.00, aula A3

dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia – g. 10.30, aula A3

Obecność obowiązkowa.