OPIEKUNOWIE

I stopień:
1 rok – dr Joanna Matyjaszczyk
2 rok – dr Magdalena Szuster
3 rok – prowadzący seminaria licencjackie

II stopień:
1 rok – dr hab. Magdalena Cieślak
2 rok – promotorzy

Zmiany grup – instrukcja