CZŁONKOWIE RADY STUDENTÓW KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA:

Przedstawiciele studentów:

Sylwia Karasińska
Miłosz Kłosowski
Miriam Kobierski
Aleksandra Kwiatkowska
Nikola Ryczkowska
Bartłomiej Sobański

KONTAKT: