CZŁONKOWIE RADY STUDENTÓW KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA:

Przedstawiciele studentów:

Zuzanna Jakubowska – przewodnicząca
Joanna Ignatowicz
Agnieszka Jagła
Miriam Kobierski
Aleksandra Kwiatkowska
Adam Marczak
Bartłomiej Sobański

KONTAKT: