PNJA BA EXAMINATION SESSION (MS TEAMS)

UWAGA! Ze względu na konieczność organizacji wszystkich egzaminów w sesji letniej w formie zdalnej informujemy, że egzamin pisemny z PNJA dla poziomów 2 i 6 odbędzie się 1.07 a dla poziomów 3-5 odbędzie się 2.07 w godzinach 12:00-14:30 na platformie moodle. Studenci otrzymają szczegółowe instrukcje i kody dostępu przed egzaminem. Terminy egzaminów ustnych nie ulegają zmianie (21-23.06) i odbędą się wg. Listy, która zostanie zamieszczona na MS Teams.  

 

 


PNJA MA EXAMINATION SESSION

Speaking: 23rd, 24th, 28th June (9.00-15.00)
Use of English (oral): 25th June (9.00-15.00)

 

PNJA MA RE-TAKE EXAMINATION SESSION

 

I rok st. stacj. I stopnia
Historia i Kultura Brytyjska 2:
29 czerwca godz. 17.00 (wtorek)
I rok st. stacj. I stopnia
Literatura Brytyjska:
2 lipca godz. 10.00 (piątek)

I rok st. stacj. II stopnia
Pisanie tekstów akademickich
30 czerwca, godz. 11-13 (środa)