Terminy egzaminów


PNJA - II stopień - egzamin

Sprawności Zintegrowane

Egzamin ustny:


PNJA - I rok II stopień - egzamin

Egzamin pisemny:
12 czerwca 2017 - Writing, g. 9-12, aula A1
13 czerwca 2017,
- Reading, g. 9-10, aula A1
- Listening, g. 10.15-11.45, aula A1
- Use of English, g. 12.15-13.45, aula A1

Egzamin ustny:
14 i 19 czerwca 2017 (I rok 2016/2017), od g. 9, s. TBA
20 czerwca 2017 -
egz. ustny dla osób z warunkiem oraz dla powtarzających semestr (osoby te proszone są o kontakt mailowy z mgr Małgorzatą Kurzejamską mkurzejamska@uni.lodz.pl)

 II rok, studia stacjonarne I st., 
Historia i kultura USA (egzamin poprawkowy - drugi termin)

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie pisemnej zgody Dziekana
Termin: 28.02.2017 (wtorek), g. 17.00 s. 2.20