Terminy egzaminów


PNJA studia I-go stopnia
21, 22 stycznia 2019 - egzamin pisemny
23 stycznia 2019 -
egzamin ustny

PNJA studia II-go stopnia
(egzamin )PNJO - filologia angielska z drugim j. obcym
(zarezerwowany termin - 24 i 25 stycznia 2019)