Terminy egzaminów


PNJA studia I-go stopnia

11.06 i 12.06    9.30-16.00  Lista studentów
egzaminy CATS (sale komputerowe 0.14, 0.15, -0.1, -02.)

13.06 egzamin ustny (sale 0.05, 0.06, -0.4, -0.5, 0.33, 0.42, 2.07) Lista studentów na egzamin ustny
Uwaga! Egzamin ustny dla studentów III roku, spec. Fil. ang. z II-gim j. obcym (j. francuski) - 11.06, g. 10, s. 0.05.


PNJA studia II-go stopnia

11.06 i 12.06- egzamin ustny
13.06 - egzamin pisemny
Aula A1
9.00-10.30 Use of English
10.45-11.45 Reading
12.15-13.45 Listening
 

 
I rok studiów stacj. II stopnia (specjalizacja metodyczna)
Metodyka
15.06.2018, g. 9-11, aula A1
 
I rok studiów stacj. I stopnia (fil ang. z 2-gim j. obcym)
PNJ niemieckiego
18.06.2018, g____, s.____
 
I rok studiów stacj. II stopnia (specjalizacja metodyczna)
Pisanie tekstów akademickich
19.06.2018, g. 13-15, aula A2
 
I rok studiów stacj. I stopnia
Literatura amerykańska
19.06.2018, g. 10, aula A1
 
I rok studiów stacj. I stopnia
Gramatyka opisowa
20.06.2018, od g. 10, sala 2.20
 
I rok studiów stacj. I stopnia (grupa 1 - prof. A. Wicher)
Literatura brytyjska
21.06.2018, g. 9.30, sala 0.05
 
I rok studiów stacj. I stopnia (grupy 4, 5, 7 - prof. J. Jarniewicz)
Literatura brytyjska
22.06.2018, g. 12, sala 2.20
 
II rok studiów stacj. I stopnia
Historia języka
21.06.2018, g. 10, aula A1

I rok studiów stacj. I stopnia
Historia i kulura Wielkiej Brytanii

26.06.2018, g. 18, aula A1
 
I rok studiów stacj. I stopnia
Literatura brytyjska
28.06.2018, g. 10, aula A1
 
II rok studiów stacj. I stopnia
Teoria przekładu
28.06.2018, g. 12, aula A1
 


I rok st. stacj. I stopnia, (fil. ang. z drugim j. obcym)
Język hiszpański
18.06.2018, g.15. aula A3
 
II rok st. stacj. I stopnia, (fil. ang. z drugim j. obcym)
Język hiszpański
19.06.2018, g.10. s. -34
 
III rok st. stacj. I stopnia, (fil. ang. z drugim j. obcym)
Język hiszpański
18.06.2018, g.11. -34
 

III rok st. niestacj. I stopnia (wieczorowe)
PNJA
11.06.2018, g. 15.15 (egzamin pisemny), g.16.30 (egzamin ustny), sala -05