Terminy egzaminów


 PNJA studia I-go stopnia

11.06 i 12.06    9.30-16.00    
egzaminy CATS (sale komputerowe 0.14, 0.15, -0.1, -02.)

 

13.06 egzamin ustny (sale 0.05, 0.06, -0.4, -0.5, 0.33, 0.42, 2.07)

PNJA studia II-go stopnia
11.06 i 12.06- egzamin ustny
13.06 - egzamin pisemny
 
I rok studiów stacj. II stopnia (specjalizacja metodyczna)
Metodyka
15.06.2018, g. 9-11, aula A1
 
 

I rok studiów stacj. I stopnia (fil ang. z 2-gim j. obcym)
PNJ niemieckiego

18.06.2018, g____, s.____
 
I rok studiów stacj. I stopnia
Literatura amerykańska
19.06.2018, g. 10, aula A1