Terminy egzaminów


PNJA - II stopień - egzamin (UWAGA! ZMIANA TERMINÓW)

Sprawności Zintegrowane

PNJA - I rok II stopień - egzamin

Egzamin pisemny:
12 czerwca 2017 - Writing, g. 12.30-16, aula A1
14 czerwca 2017,

  8.30 - zajmowanie miejsc.
- Use of English, g. 9-10.30, aula A1
- Reading, g. 10.45-11.45, aula A1
- Listening, g. 12.15-13.45, aula A1

Egzamin ustny:
13 i 19 czerwca 2017 (I rok 2016/2017), od g. 9, s. TBA
20 czerwca 2017 -
egz. ustny dla osób z warunkiem oraz dla powtarzających semestr (osoby te proszone są o kontakt mailowy z mgr Małgorzatą Kurzejamską mkurzejamska@uni.lodz.pl)

Egzamin poprawkowy

Egzamin pisemny:
Terminy:
25.09.2017 poniedziałek, aula A4 (rezerwacja auli 8.30-13.00)
  8.45-9.00 – sprawy organizacyjne, zajmowanie miejsc
  9.00-12.30 
Writing

26.09.2017 wtorek, aula A4 (rezerwacja auli 8.30-14.00)
  8.45-9.00 - sprawy organizacyjne, zajmowanie miejsc
  9.00-10.30 Use of English
  10.45-11.45 Reading
  12.15-13.45
Listening

Egzamin ustny:
27.09.2017 (środa),  godz. 9.00-15, s. -04


I i II rok, studia stacjonarne I st., 
Język hiszpański (egzamin pisemny)

Termin: 19.06.2017 (poniedziałek), I rok - 12.30, II rok - 9.00, aula A2

I rok, studia stacjonarne I st., 
Gramatyka opisowa (egzamin ustny)

Termin: 19/20.06.2017 (poniedziałek/wtorek), g. 8-16, s. 2.20

I rok, studia stacjonarne I st., 
Historia Anglii (egzamin pisemny)

Termin: 26.06.2017 (poniedziałek), g. 12-14, aula A1

I rok, studia stacjonarne I st., 
Literatura amerykańska (egzamin pisemny)

Termin: 23.06.2017 (piątek), g. 10-12, aula A1

II rok, studia stacjonarne I st., 
Historia i odmiany języka angielskiego (egzamin pisemny)

Termin: 22.06.2017 (czwartek), g. 10-12, aula A1

I rok, studia stacjonarne I st., 
Wstęp do językoznawstwa - zaliczenie (grupy prof. K. Koseckiego)

Termin: 22.06.2017 (czwartek), g. 9.00, aula A4

I rok, studia stacjonarne I st., 
Literatura brytyjska (wykład prof. D. Filipczak)

Termin: 21.06.2017 (środa), g. 10.30, aula A3

II rok, studia stacjonarne I st., 
Teoria przekładu (wykład prof. D. Filipczak)

Termin: 21.06.2017 (środa), g. 12, aula A3