Terminy egzaminów


PNJA - II stopień

Egzamin poprawkowy

Egzamin pisemny:
Terminy:
25.09.2017 poniedziałek, aula A4 (rezerwacja auli 8.30-13.00)
  8.45-9.00 – sprawy organizacyjne, zajmowanie miejsc
  9.00-12.30 
Writing

26.09.2017 wtorek, aula A4 (rezerwacja auli 8.30-14.00)
  8.45-9.00 - sprawy organizacyjne, zajmowanie miejsc
  9.00-10.30 Use of English
  10.45-11.45 Reading
  12.15-13.45
Listening

Egzamin ustny:
27.09.2017 (środa),  godz. 9.00-15, s. -04


I rok, studia stacjonarne I st.,
Historia Anglii (egzamin poprawkowy)
Termin: 29.09.2017 (piątek), g. 10-12, aula A2

I rok, studia stacjonarne I st., 
Literatura amerykańska (egzamin poprawkowy)

Termin: 27.09.2017 (środa), g. 10-12, aula A4

I rok, studia stacjonarne I st., 
Literatura amerykańska (egzamin poprawkowy - cześć esejowa)
grupy dr A. Piechuckiej

Termin: 28.09.2017 (czwartek), g. 11-13, s. 2.20

II rok, studia stacjonarne I st., 
Historia i odmiany języka angielskiego (egzamin poprawkowy)

Termin: 28.09.2017, g. 10-12, aula A4

I rok, studia stacjonarne I st., 
Wstęp do językoznawstwa - zaliczenie (grupy prof. K. Koseckiego)

Termin:

I rok, studia stacjonarne I st., 
Literatura brytyjska (wykład prof. D. Filipczak) - egzamin poprawkowy

Termin: 21.09.2017 (czwartek), g.11-13, s. -34

II rok, studia stacjonarne I st.,
Teoria przekładu
(wykład prof. D. Filipczak) - egzamin poprawkowy
Termin: 20.09.2017 (środa), g.11.30-13, s. 2.20

I rok, studia stacjonarne I st., grupa 5 (dr M. Goszczyńska)
Literatura brytyjska (egzamin poprawkowy)
Termin: 26.09.2017, g. 11-13, s. 0.42

II rok, studia stacjonarne I st.,
Gramatyka praktyczna (egzamin poprawkowy)

Termin: 27.09.2017, g.11-13, s. 2.20

I rok, studia stacjonarne I st.,
Gramatyka opisowa (egzamin poprawkowy)

Termin: 28.09.2017, g.13-15, s. 2.20

I rok, studia stacjonarne I st., 
Język hiszpański (egzamin poprawkowy)

Termin: 18.09.2017 (poniedziałek), g. 11-13, s. -34
egzamin ustny: 28.09 (czwartek), g.11

II rok, studia stacjonarne I st., 
Język hiszpański (egzamin poprawkowy)
Termin: 18.09.2017 (poniedziałek), g. 13-15, s. -34
egzamin ustny: 28.09 (czwartek), g.13

 

I rok, studia stacjonarne I st.,
Język ang z drugim j. obcym (niemieckim) - grupa niezaawansowana
PNJN (egzamin poprawkowy)

Termin: 18.09.2017 (poniedziałek), g. 14, s.0.11