Władze

Dyrektor Instytutu Anglistyki:

prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Dyżury w semestrze letnim 2016/2017
środy 12-13, czwartki 10-11 w p. 4.35.

 

Z-cy Dyrektora Instytutu Anglistyki:

                                                       

dr Magdalena Cieślak                                                                       dr Tomasz Dobrogoszcz

Dyżur: czwartek 11.15-13.15, p. 4.15                                                    Dyżur: wtorek 13-14, środa. 12-13, p. 4.22

 

 Administracja

Sekretariat Instytutu Anglistyki UŁ: pn-pt. 8-15

                                                             

 Grażyna Chętko                                                                                   mgr Paweł Kołodziej