prof. Janusz Badioprof. Kacper Bartczakmgr Przemysław Boczarskiprof. Łukasz Boguckidr Katarzyna Budzińska
prof. Piotr Capprof. Anna Cichoszprof. Kamila Ciepielaprof. Magdalena Cieślakmgr John Crust
prof. Mikołaj Deckertprof. Tomasz Dobrogoszczdr Joanna Dudadr Joanna Dyła-Urbańskaprof. Marta Dynel
dr Tomasz Fisiakdr Justyna Fruzińskadr Jerzy Gaszewskidr Marta Goszczyńskamgr Iza Grabarczyk
dr Maciej Grabskidr Anna Gralińska-Brawatadr Agata Handleydr Martin Hintondr John Hodgetts
dr Małgorzata HołdaCharlie Ivamy MAmgr Agnieszka Jagłaprof. Jerzy Jarniewiczdr Anna Jarosz
dr Monika Kocotdr Monika Kopytowska dr Michał Kornackiprof. Krzysztof Koseckimgr Joanna Kosmalska
prof. Przemysław Krakowianprof. Joanna Kruczkowskamgr Małgorzata Kurzejamskaprof. Michał Lachmanmgr Krzysztof Lewoc
prof. Agnieszka Łowczanindr Aleksandra Majdzińska-Koczorowiczdr Krzysztof Majerdr Katarzyna Małeckaprof. Zbigniew Maszewski
dr Joanna Matyjaszczykmgr Aleksandra Matusiakdr Aleksandra Matysiakdr Agnieszka Mikszamgr Jarosław Milewski
dr Paulina Mirowskadr Marek Molendaprof. Małgorzata Mykdr Shauna O'Briendr Katarzyna Ojrzyńska
prof. Katarzyna Ostalskadr Przemysław Ostalskidr Anna Parr-Modrzejewskamgr Martyna Paśnikmgr Szymon Pędziwiatr
prof. Piotr Pęzikprof. Alicja Piechuckadr Paulina Pietrzakprof. Wit Pietrzakmgr Piotr Płomiński
dr Wiktor Pskitmgr Ryszard Rasińskidr Agnieszka Rasmusmgr Paulina Rybińskamgr Agata Sadza
dr Łukasz Salskidr Monika Saruldr Piotr Spyraprof. Piotr Stalmaszczykdr Justyna Stępień
mgr Maria Szymańskadr Weronika Szubko-Sitarekdr Magda SzusterMark Tardi, MFAdr Olga Trendak-Suślik
dr Marcin Trojszczakprof. Jacek Walińskiprof. Andrzej Wicherdr Anna Wieczorekdr Paul Wilson
dr Ewa Wiśniewskaprof. Iwona Witczak-PlisieckaWAKAT
mgr B. Czarnecka-Brychtdr Alicja Sobczakmgr A. Sowińska
mgr A. Ottavianomgr D. Kaszakmgr D. Kobylskaprof. J. Fiszbak
dr Małgorzata Kosiorekdr Wanda Baranowskadr Dorota Celińska-Mitałnauczyciel PNJO
mgr Ewa Swenderskamgr Magdalena Olejnikdr Witold Sobczak

prof. Janusz Badio
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
  II BA 3
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.51 LOGO TV
     
6.
12:30-13:15
  II BA 3
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.51 LOGO TV
     
7.
13:30-14:15
  II BA 1
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
-34 proj. ANG
     
8.
14:15-15:00
  II BA 1
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
-34 proj. ANG
     
9.
15:15-16:00
  I BA 6 HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.06 proj. ANG
     
10.
16:00-16:45
  I BA 6 HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.06 proj. ANG
     
11.
17:00-17:45
  II BA 5
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
0.05 proj. ANG
     
12.
17:45-18:30
  II BA 5
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
0.05 proj. ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Kacper Bartczak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
  I BA 1 NIEM
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
0.33 proj. ANG
     
4.
10:45-11:30
  I BA 1 NIEM
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
0.33 proj. ANG
     
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
  I BA 8 WŁ+HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
2.20 proj. ANG
     
8.
14:15-15:00
  I BA 8 WŁ+HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
2.20 proj. ANG
     
9.
15:15-16:00
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
-34 proj. ANG
   
10.
16:00-16:45
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
-34 proj. ANG
   
11.
17:00-17:45
    I BA 3 FR
Am Lit 101 | WYKŁAD Literatura amerykańska
online 1
I BA 1 NIEM
Am Lit 101 | WYKŁAD Literatura amerykańska
online 1
I BA 4 WŁ
Am Lit 101 | WYKŁAD Literatura amerykańska
online 1
I BA 5 HISZP
Am Lit 101 | WYKŁAD Literatura amerykańska
online 1
I BA 6 HISZP
Am Lit 101 | WYKŁAD Literatura amerykańska
online 1
I BA 7 HISZP
Am Lit 101 | WYKŁAD Literatura amerykańska
online 1
I BA 8 WŁ+HISZP
Am Lit 101 | WYKŁAD Literatura amerykańska
online 1
   
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Przemysław Boczarski
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
II BA trans 4
Trans 115 | Przekład praktyczny
-34 proj. ANG
       
8.
14:15-15:00
II BA trans 4
Trans 115 | Przekład praktyczny
-34 proj. ANG
       
9.
15:15-16:00
II BA trans 3
Trans 115 | Przekład praktyczny
-34 proj. ANG
       
10.
16:00-16:45
II BA trans 3
Trans 115 | Przekład praktyczny
-34 proj. ANG
       
11.
17:00-17:45
I MA trans 1
Trans 202 | Przekład pisemny
online 1
       
12.
17:45-18:30
I MA trans 1
Trans 202 | Przekład pisemny
online 1
       
13.
18:45-19:30
I MA trans 2
Trans 202 | Przekład pisemny
online 2
       
14.
19:30-20:15
I MA trans 2
Trans 202 | Przekład pisemny
online 2
       


prof. Łukasz Bogucki
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
        I MA trans 1
Trans 201 | WYKŁAD Teoria przekładu
A2
(co 2 tyg.)
2.
9:00-9:45
        I MA trans 1
Trans 201 | WYKŁAD Teoria przekładu
A2
(co 2 tyg.)
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
        I MA sem mag Bogucki
Sem 201 | Seminarium magisterskie
-05 proj. ANG
8.
14:15-15:00
        I MA sem mag Bogucki
Sem 201 | Seminarium magisterskie
-05 proj. ANG
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Katarzyna Budzińska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Piotr Cap
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
  II MA sem mag Cap
Sem 212 | Seminarium magisterskie
2.55 TV ANG
     
8.
14:15-15:00
  II MA sem mag Cap
Sem 212 | Seminarium magisterskie
2.55 TV ANG
     
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Anna Cichosz
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
PNJA II BA gr5 level 5
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.20 proj. ANG
  I MA sem mag Cichosz
Sem 201 | Seminarium magisterskie
0.41 ITA
   
4.
10:45-11:30
PNJA II BA gr5 level 5
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.20 proj. ANG
  I MA sem mag Cichosz
Sem 201 | Seminarium magisterskie
0.41 ITA
   
5.
11:45-12:30
PNJA II BA gr6 level 5
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.55 TV ANG
I BA 3 FR
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
-05 proj. ANG
     
6.
12:30-13:15
PNJA II BA gr6 level 5
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.55 TV ANG
I BA 3 FR
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
-05 proj. ANG
     
7.
13:30-14:15
  I BA 3 FR
Phon 101 | Fonetyka
-05 proj. ANG
     
8.
14:15-15:00
  I BA 3 FR
Phon 101 | Fonetyka
-05 proj. ANG
     
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
II BA 1
Ling Theory 111 | WYKŁAD Hist. i odmiany jęz. ang.
online 1
II BA 2
Ling Theory 111 | WYKŁAD Hist. i odmiany jęz. ang.
online 1
II BA 3
Ling Theory 111 | WYKŁAD Hist. i odmiany jęz. ang.
online 1
II BA 4
Ling Theory 111 | WYKŁAD Hist. i odmiany jęz. ang.
online 1
II BA 5
Ling Theory 111 | WYKŁAD Hist. i odmiany jęz. ang.
online 1
II BA 6
Ling Theory 111 | WYKŁAD Hist. i odmiany jęz. ang.
online 1
       


prof. Kamila Ciepiela
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  II MA sem mag Cap
Ling 213 | Socjolingwistyka
0.05 proj. ANG
II MA sem mag Deckert
Ling 213 | Socjolingwistyka
0.05 proj. ANG
II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
-04 proj. ANG
   
10.
16:00-16:45
  II MA sem mag Cap
Ling 213 | Socjolingwistyka
0.05 proj. ANG
II MA sem mag Deckert
Ling 213 | Socjolingwistyka
0.05 proj. ANG
II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
-04 proj. ANG
   
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Magdalena Cieślak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
      II MA sem mag Spyra
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
II MA sem mag Ostalska
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
II MA sem mag Majer
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
II MA sem mag Maszewski
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
 
6.
12:30-13:15
      II MA sem mag Spyra
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
II MA sem mag Ostalska
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
II MA sem mag Majer
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
II MA sem mag Maszewski
Lit 214 | Literatura i adaptacje
2.55 TV ANG
 
7.
13:30-14:15
      I MA sem mag Cieślak/Dobrogoszcz
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.07 TV ANG
 
8.
14:15-15:00
      I MA sem mag Cieślak/Dobrogoszcz
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.07 TV ANG
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr John Crust
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
PNJA I BA gr5 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
2.53 TV ANG
       
6.
12:30-13:15
PNJA I BA gr5 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
2.53 TV ANG
       
7.
13:30-14:15
PNJA III BA gr2 level 6
PNJA
2.55 TV ANG
       
8.
14:15-15:00
PNJA III BA gr2 level 6
PNJA
2.55 TV ANG
       
9.
15:15-16:00
PNJA III BA gr1 level 6
PNJA
2.55 TV ANG
       
10.
16:00-16:45
PNJA III BA gr1 level 6
PNJA
2.55 TV ANG
       
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Mikołaj Deckert
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    II MA sem mag Deckert
Sem 212 | Seminarium magisterskie
2.55 TV ANG
   
4.
10:45-11:30
    II MA sem mag Deckert
Sem 212 | Seminarium magisterskie
2.55 TV ANG
   
5.
11:45-12:30
  III BA trans 3
Trans 124 | Wstęp do przekładu audiowizualnego
-25 komp. ANG
     
6.
12:30-13:15
  III BA trans 3
Trans 124 | Wstęp do przekładu audiowizualnego
-25 komp. ANG
     
7.
13:30-14:15
  III BA trans 1
Trans 124 | Wstęp do przekładu audiowizualnego
-25 komp. ANG
     
8.
14:15-15:00
  III BA trans 1
Trans 124 | Wstęp do przekładu audiowizualnego
-25 komp. ANG
     
9.
15:15-16:00
    III BA sem lic Deckert
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.55 TV ANG
   
10.
16:00-16:45
    III BA sem lic Deckert
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.55 TV ANG
   
11.
17:00-17:45
  III BA trans 2
Trans 124 | Wstęp do przekładu audiowizualnego
-25 komp. ANG
     
12.
17:45-18:30
  III BA trans 2
Trans 124 | Wstęp do przekładu audiowizualnego
-25 komp. ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Tomasz Dobrogoszcz
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
III BA sem lic Dobrogoszcz
Sem 122 | Seminarium licencjackie
-05 proj. ANG
II MA trans 2
Trans 215 | Przekład tekstów literackich
-25 komp. ANG
  II MA sem mag Spyra
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
II MA sem mag Ostalska
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
II MA sem mag Majer
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
II MA sem mag Maszewski
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
 
4.
10:45-11:30
III BA sem lic Dobrogoszcz
Sem 122 | Seminarium licencjackie
-05 proj. ANG
II MA trans 2
Trans 215 | Przekład tekstów literackich
-25 komp. ANG
  II MA sem mag Spyra
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
II MA sem mag Ostalska
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
II MA sem mag Majer
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
II MA sem mag Maszewski
Lit 213 | Literatura, społeczeństwo, polityka
2.55 TV ANG
 
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
      I MA sem mag
sala - w planie
prof. M. Cieślak
 
8.
14:15-15:00
      I MA sem mag
sala - w planie
prof. M. Cieślak
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Joanna Duda
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
PNJA I BA gr7 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
2.20 proj. ANG
       
6.
12:30-13:15
PNJA I BA gr7 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
2.20 proj. ANG
       
7.
13:30-14:15
PNJA I BA gr6 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-05 proj. ANG
       
8.
14:15-15:00
PNJA I BA gr6 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-05 proj. ANG
       
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Joanna Dyła-Urbańska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
PNJA II BA gr2 level 4
PNJA
-34 proj. ANG
III BA trans 3
Trans 125 | Przekład literacki
-34 proj. ANG
     
4.
10:45-11:30
PNJA II BA gr2 level 4
PNJA
-34 proj. ANG
III BA trans 3
Trans 125 | Przekład literacki
-34 proj. ANG
     
5.
11:45-12:30
PNJA II BA gr1 level 4
PNJA
2.07 TV ANG
II MA trans 1
Trans 215 | Przekład tekstów literackich
2.53 TV ANG
     
6.
12:30-13:15
PNJA II BA gr1 level 4
PNJA
2.07 TV ANG
II MA trans 1
Trans 215 | Przekład tekstów literackich
2.53 TV ANG
     
7.
13:30-14:15
PNJA I BA gr4 (B)
PNJA
-04 proj. ANG
       
8.
14:15-15:00
PNJA I BA gr4 (B)
PNJA
-04 proj. ANG
       
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
II BA trans 1
Trans 113 | WYKŁAD Teoria przekładu
online 1
II BA trans 2
Trans 113 | WYKŁAD Teoria przekładu
online 1
II BA trans 4
Trans 113 | WYKŁAD Teoria przekładu
online 1
II BA trans 3
Trans 113 | WYKŁAD Teoria przekładu
online 1
       
14.
19:30-20:15
         


prof. Marta Dynel
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Tomasz Fisiak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
      PNJA II BA gr1 level 4
PNJA
-05 proj. ANG
 
4.
10:45-11:30
      PNJA II BA gr1 level 4
PNJA
-05 proj. ANG
 
5.
11:45-12:30
      PNJA II BA gr2 level 4
PNJA
1.03 POLd proj.
 
6.
12:30-13:15
      PNJA II BA gr2 level 4
PNJA
1.03 POLd proj.
 
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
I MA PNJA 4 (=culture)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
0.33 proj. ANG
       
10.
16:00-16:45
I MA PNJA 4 (=culture)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
0.33 proj. ANG
       
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Justyna Fruzińska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
      I BA 7 HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
2.55 TV ANG
III BA sem lic Fruzińska
Sem 122 | Seminarium licencjackie
online 2
10.
16:00-16:45
      I BA 7 HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
2.55 TV ANG
III BA sem lic Fruzińska
Sem 122 | Seminarium licencjackie
online 2
11.
17:00-17:45
      I BA 6 HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
-04 proj. ANG
 
12.
17:45-18:30
      I BA 6 HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
-04 proj. ANG
 
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Jerzy Gaszewski
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
        I BA 6 HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.06 proj. ANG
6.
12:30-13:15
        I BA 6 HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.06 proj. ANG
7.
13:30-14:15
        I BA 7 HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.05 proj. ANG
8.
14:15-15:00
        I BA 7 HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.05 proj. ANG
9.
15:15-16:00
        I BA 8 WŁ+HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
-34 proj. ANG
10.
16:00-16:45
        I BA 8 WŁ+HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
-34 proj. ANG
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Marta Goszczyńska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    I MA sem mag Goszczyńska
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.39 TV ANG
  II MA metodyka 1
TEFL 214 | Dydaktyka przedmiotu II.3
2.53 TV ANG
II MA metodyka 2
TEFL 214 | Dydaktyka przedmiotu II.3
2.53 TV ANG
4.
10:45-11:30
    I MA sem mag Goszczyńska
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.39 TV ANG
  II MA metodyka 1
TEFL 214 | Dydaktyka przedmiotu II.3
2.53 TV ANG
II MA metodyka 2
TEFL 214 | Dydaktyka przedmiotu II.3
2.53 TV ANG
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
-05 proj. ANG
   
10.
16:00-16:45
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
-05 proj. ANG
   
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Iza Grabarczyk
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
  II BA 2
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
-04 proj. ANG
     
4.
10:45-11:30
  II BA 2
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
-04 proj. ANG
     
5.
11:45-12:30
  II BA 1
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
-34 proj. ANG
     
6.
12:30-13:15
  II BA 1
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
-34 proj. ANG
     
7.
13:30-14:15
  II BA 4
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
-04 proj. ANG
     
8.
14:15-15:00
  II BA 4
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
-04 proj. ANG
     
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
  II BA 3
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
0.33 proj. ANG
     
12.
17:45-18:30
  II BA 3
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
0.33 proj. ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Maciej Grabski
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
PNJA II BA gr3 level 4
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.41
       
4.
10:45-11:30
PNJA II BA gr3 level 4
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.41
       
5.
11:45-12:30
PNJA II BA gr2 level 4
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
-34 proj. ANG
       
6.
12:30-13:15
PNJA II BA gr2 level 4
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
-34 proj. ANG
       
7.
13:30-14:15
PNJA I BA gr8 (A)
PNJA
0.33 proj. ANG
    PNJA I BA gr1 (B)
PNJA
-04 proj. ANG
 
8.
14:15-15:00
PNJA I BA gr8 (A)
PNJA
0.33 proj. ANG
    PNJA I BA gr1 (B)
PNJA
-04 proj. ANG
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Anna Gralińska-Brawata
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
      I BA 4 WŁ
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
-34 proj. ANG
 
2.
9:00-9:45
      I BA 4 WŁ
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
-34 proj. ANG
 
3.
10:00-10:45
    I BA 5 HISZP
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
I BA 5 HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
-34 proj. ANG
 
4.
10:45-11:30
    I BA 5 HISZP
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
I BA 5 HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
-34 proj. ANG
 
5.
11:45-12:30
    I BA 4 WŁ
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
   
6.
12:30-13:15
    I BA 4 WŁ
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
   
7.
13:30-14:15
      II MA sem mag Gralińska-Brawata
Sem 212 | Seminarium magisterskie
gabinet
 
8.
14:15-15:00
      II MA sem mag Gralińska-Brawata
Sem 212 | Seminarium magisterskie
gabinet
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
    I BA 3 FR
Desc Gram 102 | WYKŁAD Gramatyka opisowa
online 1
I BA 1 NIEM
Desc Gram 102 | WYKŁAD Gramatyka opisowa
online 1
I BA 4 WŁ
Desc Gram 102 | WYKŁAD Gramatyka opisowa
online 1
I BA 5 HISZP
Desc Gram 102 | WYKŁAD Gramatyka opisowa
online 1
I BA 6 HISZP
Desc Gram 102 | WYKŁAD Gramatyka opisowa
online 1
I BA 7 HISZP
Desc Gram 102 | WYKŁAD Gramatyka opisowa
online 1
I BA 8 WŁ+HISZP
Desc Gram 102 | WYKŁAD Gramatyka opisowa
online 1
   
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Agata Handley
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
  II BA 2
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
-04 proj. ANG
     
6.
12:30-13:15
  II BA 2
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
-04 proj. ANG
     
7.
13:30-14:15
II BA 5
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
2.50 LOGO TV
       
8.
14:15-15:00
II BA 5
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
2.50 LOGO TV
       
9.
15:15-16:00
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
-34 proj. ANG
     
10.
16:00-16:45
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
-34 proj. ANG
     
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Martin Hinton
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
      II MA sem mag Deckert
Ling 214 | Argumentacja
2.53 TV ANG
II MA sem mag Cap
Ling 214 | Argumentacja
2.53 TV ANG
 
4.
10:45-11:30
      II MA sem mag Deckert
Ling 214 | Argumentacja
2.53 TV ANG
II MA sem mag Cap
Ling 214 | Argumentacja
2.53 TV ANG
 
5.
11:45-12:30
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
0.06 proj. ANG
II MA sem mag Szubko-Sitarek
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Gralińska-Brawata
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Witczak-Plisiecka
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Krakowian
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Hinton
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Parr-Modrzejewska
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
 
6.
12:30-13:15
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
0.06 proj. ANG
II MA sem mag Szubko-Sitarek
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Gralińska-Brawata
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Witczak-Plisiecka
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Krakowian
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Hinton
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Parr-Modrzejewska
Ling 214 | Argumentacja
2.52 LOGO TV
 
7.
13:30-14:15
      II MA sem mag Hinton
Sem 212 | Seminarium magisterskie
gabinet
 
8.
14:15-15:00
      II MA sem mag Hinton
Sem 212 | Seminarium magisterskie
gabinet
 
9.
15:15-16:00
    III BA sem lic Hinton
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.53 TV ANG
   
10.
16:00-16:45
    III BA sem lic Hinton
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.53 TV ANG
   
11.
17:00-17:45
    II BA 6
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
2.20 proj. ANG
   
12.
17:45-18:30
    II BA 6
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
2.20 proj. ANG
   
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr John Hodgetts
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
PNJA II BA gr7 level 6
PNJA
0.33 proj. ANG
       
4.
10:45-11:30
PNJA II BA gr7 level 6
PNJA
0.33 proj. ANG
       
5.
11:45-12:30
PNJA III BA gr3 level 6
PNJA
0.33 proj. ANG
    PNJA II BA gr7 level 6
PNJA
2.53 TV ANG
 
6.
12:30-13:15
PNJA III BA gr3 level 6
PNJA
0.33 proj. ANG
    PNJA II BA gr7 level 6
PNJA
2.53 TV ANG
 
7.
13:30-14:15
      PNJA III BA gr2 level 6
PNJA
2.55 TV ANG
 
8.
14:15-15:00
      PNJA III BA gr2 level 6
PNJA
2.55 TV ANG
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Małgorzata Hołda
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
  I BA 3 FR
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
-05 proj. ANG
     
3.
10:00-10:45
  I BA 3 FR
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
-05 proj. ANG
     
4.
10:45-11:30
  I BA 3 FR
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
-05 proj. ANG
     
5.
11:45-12:30
  I BA 8 WŁ+HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
2.20 proj. ANG
     
6.
12:30-13:15
  I BA 8 WŁ+HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
2.20 proj. ANG
     
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
  I BA 5 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.53 TV ANG
     
9.
15:15-16:00
  I BA 5 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.53 TV ANG
     
10.
16:00-16:45
  I BA 5 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.53 TV ANG
     
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


Charlie Ivamy MA
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
PNJA I BA gr4 (B)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-04 proj. ANG
    PNJA I BA gr1 (B)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-04 proj. ANG
 
6.
12:30-13:15
PNJA I BA gr4 (B)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-04 proj. ANG
    PNJA I BA gr1 (B)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-04 proj. ANG
 
7.
13:30-14:15
PNJA I BA gr3 (B)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
0.05 proj. ANG
    PNJA I BA gr8 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-34 proj. ANG
 
8.
14:15-15:00
PNJA I BA gr3 (B)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
0.05 proj. ANG
    PNJA I BA gr8 (A)
Writ 102 | Pisanie i analiza tekstu
-34 proj. ANG
 
9.
15:15-16:00
PNJA III BA gr4 level 7
PNJA
0.05 proj. ANG
    PNJA III BA gr6 level 7
PNJA
-05 proj. ANG
 
10.
16:00-16:45
PNJA III BA gr4 level 7
PNJA
0.05 proj. ANG
    PNJA III BA gr6 level 7
PNJA
-05 proj. ANG
 
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Agnieszka Jagła
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
      PNJA I BA gr8 (A)
PNJA
-34 proj. ANG
 
6.
12:30-13:15
      PNJA I BA gr8 (A)
PNJA
-34 proj. ANG
 
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Jerzy Jarniewicz
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
  I BA 7 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
1.47
     
4.
10:45-11:30
  I BA 7 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
1.47
     
5.
11:45-12:30
  I BA 7 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
1.47
     
6.
12:30-13:15
  I BA 6 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
1.47
     
7.
13:30-14:15
  I BA 6 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
1.47
     
8.
14:15-15:00
  I BA 6 HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
1.47
     
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Anna Jarosz
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
  I BA 7 HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
0.39 (30 os.) LAB
    I BA 6 HISZP
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
2.
9:00-9:45
  I BA 7 HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
0.39 (30 os.) LAB
    I BA 6 HISZP
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
3.
10:00-10:45
  I BA 6 HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
0.39 (30 os.) LAB
    I BA 7 HISZP
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
4.
10:45-11:30
  I BA 6 HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
0.39 (30 os.) LAB
    I BA 7 HISZP
Phon 101 | Fonetyka
0.39 (30 os.) LAB
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
    I MA metodyka 1
TEFL 204 | Dydaktyka wymowy
0.06 proj. ANG
w wybrane tygodnie
   
8.
14:15-15:00
    I MA metodyka 1
TEFL 204 | Dydaktyka wymowy
0.06 proj. ANG
w wybrane tygodnie
   
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Monika Kocot
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
-25 komp. ANG
   
6.
12:30-13:15
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
-25 komp. ANG
   
7.
13:30-14:15
  III BA trans 2
Trans 125 | Przekład literacki
2.50 LOGO TV
     
8.
14:15-15:00
  III BA trans 2
Trans 125 | Przekład literacki
2.50 LOGO TV
     
9.
15:15-16:00
    III BA sem lic Kocot
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.07 TV ANG
   
10.
16:00-16:45
    III BA sem lic Kocot
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.07 TV ANG
   
11.
17:00-17:45
  III BA trans 1
Trans 125 | Przekład literacki
2.20 proj. ANG
     
12.
17:45-18:30
  III BA trans 1
Trans 125 | Przekład literacki
2.20 proj. ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Monika Kopytowska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  I MA culture/media
CulMed 203 | Komunikacja międzykulturowa
A4
     
10.
16:00-16:45
  I MA culture/media
CulMed 203 | Komunikacja międzykulturowa
A4
     
11.
17:00-17:45
    II MA culture/media
CulMed 214 | Język perswazji w komunikacji publ.
A4
   
12.
17:45-18:30
    II MA culture/media
CulMed 214 | Język perswazji w komunikacji publ.
A4
   
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Michał Kornacki
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
      II BA trans 1
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
 
2.
9:00-9:45
      II BA trans 1
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
 
3.
10:00-10:45
      II BA trans 2
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
II BA trans 3
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
4.
10:45-11:30
      II BA trans 2
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
II BA trans 3
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
5.
11:45-12:30
        II BA trans 4
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
6.
12:30-13:15
        II BA trans 4
Trans 114 | Zast.komp. i narzędzia pracy w przekł.
-25 komp. ANG
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Krzysztof Kosecki
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
2.20 proj. ANG
   
4.
10:45-11:30
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
2.20 proj. ANG
   
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
        I BA 1 NIEM
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.33 proj. ANG
8.
14:15-15:00
        I BA 1 NIEM
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.33 proj. ANG
9.
15:15-16:00
      I BA 3 FR
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.05 proj. ANG
I BA 4 WŁ
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.33 proj. ANG
10.
16:00-16:45
      I BA 3 FR
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.05 proj. ANG
I BA 4 WŁ
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.33 proj. ANG
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Joanna Kosmalska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Przemysław Krakowian
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
III BA sem lic Krakowian
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.55 TV ANG
       
4.
10:45-11:30
III BA sem lic Krakowian
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.55 TV ANG
       
5.
11:45-12:30
II MA sem mag Krakowian
Sem 212 | Seminarium magisterskie
2.50 LOGO TV
  I MA sem mag Krakowian
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.53 TV ANG
   
6.
12:30-13:15
II MA sem mag Krakowian
Sem 212 | Seminarium magisterskie
2.50 LOGO TV
  I MA sem mag Krakowian
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.53 TV ANG
   
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Joanna Kruczkowska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
        I BA 3 FR
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
0.06 proj. ANG
8.
14:15-15:00
        I BA 3 FR
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
0.06 proj. ANG
9.
15:15-16:00
      I BA 1 NIEM
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
-34 proj. ANG
I BA 7 HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
0.05 proj. ANG
10.
16:00-16:45
      I BA 1 NIEM
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
-34 proj. ANG
I BA 7 HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
0.05 proj. ANG
11.
17:00-17:45
        III BA zajęcia fakultatywne 5
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 5
12.
17:45-18:30
        III BA zajęcia fakultatywne 5
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 5
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Małgorzata Kurzejamska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
PNJA II BA gr5 level 5
PNJA
2.53 TV ANG
    PNJA II BA gr4 level 5
PNJA
2.07 TV ANG
 
2.
9:00-9:45
PNJA II BA gr5 level 5
PNJA
2.53 TV ANG
    PNJA II BA gr4 level 5
PNJA
2.07 TV ANG
 
3.
10:00-10:45
PNJA II BA gr4 level 5
PNJA
0.05 proj. ANG
    PNJA II BA gr5 level 5
PNJA
2.07 TV ANG
 
4.
10:45-11:30
PNJA II BA gr4 level 5
PNJA
0.05 proj. ANG
    PNJA II BA gr5 level 5
PNJA
2.07 TV ANG
 
5.
11:45-12:30
      PNJA I BA gr7 (A)
PNJA
2.07 TV ANG
 
6.
12:30-13:15
      PNJA I BA gr7 (A)
PNJA
2.07 TV ANG
 
7.
13:30-14:15
PNJA I BA gr7 (A)
PNJA
2.20 proj. ANG
       
8.
14:15-15:00
PNJA I BA gr7 (A)
PNJA
2.20 proj. ANG
       
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Michał Lachman
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Krzysztof Lewoc
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  I BA 1 NIEM
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.33 proj. ANG
  I BA 5 HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
2.07 TV ANG
 
10.
16:00-16:45
  I BA 1 NIEM
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.33 proj. ANG
  I BA 5 HISZP
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
2.07 TV ANG
 
11.
17:00-17:45
  I BA 4 WŁ
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
-04 proj. ANG
  I BA 3 FR
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.05 proj. ANG
 
12.
17:45-18:30
  I BA 4 WŁ
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
-04 proj. ANG
  I BA 3 FR
Gram 101 | Gramatyka praktyczna
0.05 proj. ANG
 
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Agnieszka Łowczanin
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
  I MA culture/media
CulMed 201 | Współczesna kultura i sztuka
2.07 TV ANG
     
6.
12:30-13:15
  I MA culture/media
CulMed 201 | Współczesna kultura i sztuka
2.07 TV ANG
     
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  I BA 4 WŁ
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
-04 proj. ANG
     
10.
16:00-16:45
  I BA 4 WŁ
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
-04 proj. ANG
     
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
    I BA 3 FR
Brit Lit 102 | WYKŁAD Literatura brytyjska
online 1
I BA 1 NIEM
Brit Lit 102 | WYKŁAD Literatura brytyjska
online 1
I BA 4 WŁ
Brit Lit 102 | WYKŁAD Literatura brytyjska
online 1
I BA 5 HISZP
Brit Lit 102 | WYKŁAD Literatura brytyjska
online 1
I BA 6 HISZP
Brit Lit 102 | WYKŁAD Literatura brytyjska
online 1
I BA 7 HISZP
Brit Lit 102 | WYKŁAD Literatura brytyjska
online 1
I BA 8 WŁ+HISZP
Brit Lit 102 | WYKŁAD Literatura brytyjska
online 1
   
14.
19:30-20:15
    I BA 3 FR
Brit Cult 102 | WYKŁAD Historia i kultura bryt.
online 1
I BA 1 NIEM
Brit Cult 102 | WYKŁAD Historia i kultura bryt.
online 1
I BA 4 WŁ
Brit Cult 102 | WYKŁAD Historia i kultura bryt.
online 1
I BA 5 HISZP
Brit Cult 102 | WYKŁAD Historia i kultura bryt.
online 1
I BA 6 HISZP
Brit Cult 102 | WYKŁAD Historia i kultura bryt.
online 1
I BA 7 HISZP
Brit Cult 102 | WYKŁAD Historia i kultura bryt.
online 1
I BA 8 WŁ+HISZP
Brit Cult 102 | WYKŁAD Historia i kultura bryt.
online 1
   


dr Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Krzysztof Majer
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
  I BA 4 WŁ
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
2.55 TV ANG
I BA 5 HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
0.05 proj. ANG
   
6.
12:30-13:15
  I BA 4 WŁ
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
2.55 TV ANG
I BA 5 HISZP
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
0.05 proj. ANG
   
7.
13:30-14:15
  I MA culture/media
CulMed 204 | Praktyczne zajęcia warsztatowe
2.07 TV ANG
II MA sem mag Majer
Sem 212 | Seminarium magisterskie
-04 proj. ANG
   
8.
14:15-15:00
  I MA culture/media
CulMed 204 | Praktyczne zajęcia warsztatowe
2.07 TV ANG
II MA sem mag Majer
Sem 212 | Seminarium magisterskie
-04 proj. ANG
   
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Katarzyna Małecka
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Zbigniew Maszewski
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
    II MA sem mag Maszewski
Sem 212 | Seminarium magisterskie
0.05 proj. ANG
   
8.
14:15-15:00
    II MA sem mag Maszewski
Sem 212 | Seminarium magisterskie
0.05 proj. ANG
   
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Joanna Matyjaszczyk
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
    I BA 1 NIEM
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.20 proj. ANG
  I BA 1 NIEM
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
0.33 proj. ANG
6.
12:30-13:15
    I BA 8 WŁ+HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.20 proj. ANG
  I BA 1 NIEM
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
0.33 proj. ANG
7.
13:30-14:15
        I BA 8 WŁ+HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
-34 proj. ANG
8.
14:15-15:00
        I BA 8 WŁ+HISZP
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
-34 proj. ANG
9.
15:15-16:00
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
2.20 proj. ANG
   
10.
16:00-16:45
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
2.20 proj. ANG
   
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Aleksandra Matusiak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
      PNJA I BA gr5 (A)
PNJA
0.05 proj. ANG
 
4.
10:45-11:30
      PNJA I BA gr5 (A)
PNJA
0.05 proj. ANG
 
5.
11:45-12:30
      PNJA I BA gr6 (A)
PNJA
0.05 proj. ANG
 
6.
12:30-13:15
      PNJA I BA gr6 (A)
PNJA
0.05 proj. ANG
 
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Aleksandra Matysiak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
  I BA 8 WŁ+HISZP
Phon 101 | Fonetyka
2.20 proj. ANG
     
2.
9:00-9:45
  I BA 8 WŁ+HISZP
Phon 101 | Fonetyka
2.20 proj. ANG
     
3.
10:00-10:45
  I BA 8 WŁ+HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
2.20 proj. ANG
     
4.
10:45-11:30
  I BA 8 WŁ+HISZP
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
2.20 proj. ANG
     
5.
11:45-12:30
  I BA 1 NIEM
Phon 101 | Fonetyka
0.33 proj. ANG
     
6.
12:30-13:15
  I BA 1 NIEM
Phon 101 | Fonetyka
0.33 proj. ANG
     
7.
13:30-14:15
  I BA 1 NIEM
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
0.33 proj. ANG
     
8.
14:15-15:00
  I BA 1 NIEM
Desc Gram 102 | Gramatyka opisowa
0.33 proj. ANG
     
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Agnieszka Miksza
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
      PNJA II BA gr6 level 5
PNJA
0.06 proj. ANG
 
2.
9:00-9:45
      PNJA II BA gr6 level 5
PNJA
0.06 proj. ANG
 
3.
10:00-10:45
      PNJA II BA gr3 level 4
PNJA
0.06 proj. ANG
 
4.
10:45-11:30
      PNJA II BA gr3 level 4
PNJA
0.06 proj. ANG
 
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Jarosław Milewski
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Paulina Mirowska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
I MA PNJA 1 (=trans1)
PNJA (MA) [B]
0.06 proj. ANG
       
6.
12:30-13:15
I MA PNJA 1 (=trans1)
PNJA (MA) [B]
0.06 proj. ANG
       
7.
13:30-14:15
I MA PNJA 2 (=trans2)
PNJA (MA) [B]
0.06 proj. ANG
    I MA PNJA 3 (=met.)
PNJA (MA) [B]
0.33 proj. ANG
 
8.
14:15-15:00
I MA PNJA 2 (=trans2)
PNJA (MA) [B]
0.06 proj. ANG
    I MA PNJA 3 (=met.)
PNJA (MA) [B]
0.33 proj. ANG
 
9.
15:15-16:00
      I MA PNJA 4 (=culture)
PNJA (MA) [B]
0.33 proj. ANG
 
10.
16:00-16:45
      I MA PNJA 4 (=culture)
PNJA (MA) [B]
0.33 proj. ANG
 
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Marek Molenda
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
      II BA metodyka 1
TEFL 117 | Technologie inform. w zawodzie naucz.
online 1
 
8.
14:15-15:00
      II BA metodyka 1
TEFL 117 | Technologie inform. w zawodzie naucz.
online 1
 
9.
15:15-16:00
    II MA culture/media
CulMed 215 | Środki multimed. w kszt. komp. kult
-25 komp. ANG
II BA metodyka 3
TEFL 117 | Technologie inform. w zawodzie naucz.
online 1
 
10.
16:00-16:45
    II MA culture/media
CulMed 215 | Środki multimed. w kszt. komp. kult
-25 komp. ANG
II BA metodyka 3
TEFL 117 | Technologie inform. w zawodzie naucz.
online 1
 
11.
17:00-17:45
      II BA metodyka 2
TEFL 117 | Technologie inform. w zawodzie naucz.
online 1
III BA zajęcia fakultatywne 4
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 4
12.
17:45-18:30
      II BA metodyka 2
TEFL 117 | Technologie inform. w zawodzie naucz.
online 1
III BA zajęcia fakultatywne 4
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 4
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Małgorzata Myk
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Shauna O'Brien
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
        II BA 4
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
0.05 proj. ANG
4.
10:45-11:30
        II BA 4
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
0.05 proj. ANG
5.
11:45-12:30
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
-05 proj. ANG
  II BA 3
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
0.05 proj. ANG
6.
12:30-13:15
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
-05 proj. ANG
  II BA 3
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
0.05 proj. ANG
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
0.06 proj. ANG
   
10.
16:00-16:45
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
0.06 proj. ANG
   
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Katarzyna Ojrzyńska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Katarzyna Ostalska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
  I BA 4 WŁ
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.55 TV ANG
     
3.
10:00-10:45
  I BA 4 WŁ
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.55 TV ANG
     
4.
10:45-11:30
  I BA 4 WŁ
Brit Lit 102 | Literatura brytyjska
2.55 TV ANG
     
5.
11:45-12:30
  I BA 5 HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
2.50 LOGO TV
     
6.
12:30-13:15
  I BA 5 HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
2.50 LOGO TV
     
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
2.07 TV ANG
     
10.
16:00-16:45
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
2.07 TV ANG
     
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Przemysław Ostalski
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
      II BA 6
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.20 proj. ANG
 
4.
10:45-11:30
      II BA 6
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.20 proj. ANG
 
5.
11:45-12:30
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
A4
II BA 2
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.20 proj. ANG
 
6.
12:30-13:15
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
A4
II BA 2
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.20 proj. ANG
 
7.
13:30-14:15
    II BA 4
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.55 TV ANG
   
8.
14:15-15:00
    II BA 4
Gram 112 | Gramatyka praktyczna
2.55 TV ANG
   
9.
15:15-16:00
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
0.33 proj. ANG
I BA 8 WŁ+HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
2.20 proj. ANG
 
10.
16:00-16:45
    II BA elektywne
Elect 114 | Zajęcia elektywne D
0.33 proj. ANG
I BA 8 WŁ+HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
2.20 proj. ANG
 
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Anna Parr-Modrzejewska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
  TEFL 11X | Praktyka psych.-pedagog.śródroczna I
dr Anna Parr-Modrzejewska
0.06 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
     
2.
9:00-9:45
  TEFL 11X | Praktyka psych.-pedagog.śródroczna I
dr Anna Parr-Modrzejewska
0.06 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
     
3.
10:00-10:45
  TEFL 11X | Praktyka psych.-pedagog.śródroczna I
dr Anna Parr-Modrzejewska
0.06 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
     
4.
10:45-11:30
  TEFL 11X | Praktyka psych.-pedagog.śródroczna I
dr Anna Parr-Modrzejewska
0.06 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
     
5.
11:45-12:30
  TEFL 11X | Praktyka psych.-pedagog.śródroczna I
dr Anna Parr-Modrzejewska
0.06 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
     
6.
12:30-13:15
  TEFL 11X | Praktyka psych.-pedagog.śródroczna I
dr Anna Parr-Modrzejewska
0.06 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
     
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
        I MA metodyka 1
TEFL 201 | WYKŁAD Diagnostyka edukacyjna
Moodle
I MA metodyka 2
TEFL 201 | WYKŁAD Diagnostyka edukacyjna
Moodle
10.
16:00-16:45
        I MA metodyka 1
TEFL 201 | WYKŁAD Diagnostyka edukacyjna
Moodle
I MA metodyka 2
TEFL 201 | WYKŁAD Diagnostyka edukacyjna
Moodle
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Martyna Paśnik
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Szymon Pędziwiatr
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
PNJA I BA gr1 (B)
PNJA
2.53 TV ANG
       
4.
10:45-11:30
PNJA I BA gr1 (B)
PNJA
2.53 TV ANG
       
5.
11:45-12:30
PNJA I BA gr6 (A)
PNJA
-05 proj. ANG
       
6.
12:30-13:15
PNJA I BA gr6 (A)
PNJA
-05 proj. ANG
       
7.
13:30-14:15
PNJA I BA gr5 (A)
PNJA
2.53 TV ANG
    PNJA I BA gr3 (B)
PNJA
0.05 proj. ANG
 
8.
14:15-15:00
PNJA I BA gr5 (A)
PNJA
2.53 TV ANG
    PNJA I BA gr3 (B)
PNJA
0.05 proj. ANG
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Piotr Pęzik
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
      I MA sem mag Krakowian
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
I MA sem mag Bogucki
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
I MA sem mag Cichosz
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
 
6.
12:30-13:15
      I MA sem mag Krakowian
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
I MA sem mag Bogucki
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
I MA sem mag Cichosz
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
 
7.
13:30-14:15
      I MA sem mag Waliński
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
I MA sem mag Stalmaszczyk
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
 
8.
14:15-15:00
      I MA sem mag Waliński
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
I MA sem mag Stalmaszczyk
Ling 201 | Metody analizy danych
-25 komp. ANG
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Alicja Piechucka
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
        I MA sem mag Piechucka
Sem 201 | Seminarium magisterskie
online 3
10.
16:00-16:45
        I MA sem mag Piechucka
Sem 201 | Seminarium magisterskie
online 3
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Paulina Pietrzak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
        I MA trans 1
Trans 204 | Język specjalistyczny A
-04 proj. ANG
4.
10:45-11:30
        I MA trans 1
Trans 204 | Język specjalistyczny A
-04 proj. ANG
5.
11:45-12:30
        I MA trans 2
Trans 204 | Język specjalistyczny A
-05 proj. ANG
6.
12:30-13:15
        I MA trans 2
Trans 204 | Język specjalistyczny A
-05 proj. ANG
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Wit Pietrzak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    I MA sem mag Wicher
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
0.06 proj. ANG
I MA sem mag Cieślak/Dobrogoszcz
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
0.06 proj. ANG
I MA sem mag Pietrzak
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
0.06 proj. ANG
I MA sem mag Pietrzak
Sem 201 | Seminarium magisterskie
-04 proj. ANG
 
4.
10:45-11:30
    I MA sem mag Wicher
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
0.06 proj. ANG
I MA sem mag Cieślak/Dobrogoszcz
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
0.06 proj. ANG
I MA sem mag Pietrzak
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
0.06 proj. ANG
I MA sem mag Pietrzak
Sem 201 | Seminarium magisterskie
-04 proj. ANG
 
5.
11:45-12:30
    I MA sem mag Goszczyńska
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
2.55 TV ANG
I MA sem mag Piechucka
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
2.55 TV ANG
   
6.
12:30-13:15
    I MA sem mag Goszczyńska
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
2.55 TV ANG
I MA sem mag Piechucka
Lit 201 | Literatura i myśl krytyczna
2.55 TV ANG
   
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Piotr Płomiński
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
      PNJA III BA gr5 level 7
PNJA
2.53 TV ANG
 
8.
14:15-15:00
      PNJA III BA gr5 level 7
PNJA
2.53 TV ANG
 
9.
15:15-16:00
      PNJA III BA gr4 level 7
PNJA
2.53 TV ANG
 
10.
16:00-16:45
      PNJA III BA gr4 level 7
PNJA
2.53 TV ANG
 
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Wiktor Pskit
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
  I BA 7 HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.06 proj. ANG
     
8.
14:15-15:00
  I BA 7 HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
0.06 proj. ANG
     
9.
15:15-16:00
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
-25 komp. ANG
     
10.
16:00-16:45
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
-25 komp. ANG
     
11.
17:00-17:45
  I BA 5 HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
2.53 TV ANG
     
12.
17:45-18:30
  I BA 5 HISZP
Ling Theory 101 | Wstęp do językoznawstwa
2.53 TV ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Ryszard Rasiński
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Agnieszka Rasmus
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
      PNJA III BA gr7 level 8
PNJA
0.06 proj. ANG
 
6.
12:30-13:15
      PNJA III BA gr7 level 8
PNJA
0.06 proj. ANG
 
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
        III BA sem lic Rasmus
Sem 122 | Seminarium licencjackie
online 1
10.
16:00-16:45
        III BA sem lic Rasmus
Sem 122 | Seminarium licencjackie
online 1
11.
17:00-17:45
        III BA zajęcia fakultatywne 3
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 3
12.
17:45-18:30
        III BA zajęcia fakultatywne 3
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 3
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Paulina Rybińska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
PNJA II BA gr7 level 6
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
0.33 proj. ANG
PNJA II BA gr4 level 5
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
0.33 proj. ANG
       
2.
9:00-9:45
PNJA II BA gr7 level 6
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
0.33 proj. ANG
PNJA II BA gr4 level 5
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
0.33 proj. ANG
       
3.
10:00-10:45
PNJA II BA gr1 level 4
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.07 TV ANG
       
4.
10:45-11:30
PNJA II BA gr1 level 4
Ling Theory 111 | Historia i odmiany jęz. ang.
2.07 TV ANG
       
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Agata Sadza
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
  II MA trans 2
Trans 216 | Przekład tekstów specjalistycznych
-25 komp. ANG
     
2.
9:00-9:45
  II MA trans 2
Trans 216 | Przekład tekstów specjalistycznych
-25 komp. ANG
     
3.
10:00-10:45
  II MA trans 1
Trans 216 | Przekład tekstów specjalistycznych
2.53 TV ANG
     
4.
10:45-11:30
  II MA trans 1
Trans 216 | Przekład tekstów specjalistycznych
2.53 TV ANG
     
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Łukasz Salski
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
  TEFL 20X | Praktyka psych.-pedag. środroczna II
dr Łukasz Salski
0.05 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
    I MA metodyka 1
TEFL 20X | Praktyka śródroczna II.1
szkoła 2
2.
9:00-9:45
  TEFL 20X | Praktyka psych.-pedag. środroczna II
dr Łukasz Salski
0.05 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
    I MA metodyka 1
TEFL 20X | Praktyka śródroczna II.1
szkoła 2
3.
10:00-10:45
  TEFL 20X | Praktyka psych.-pedag. środroczna II
dr Łukasz Salski
0.05 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
    I MA metodyka 2
TEFL 20X | Praktyka śródroczna II.1
szkoła 2
4.
10:45-11:30
  TEFL 20X | Praktyka psych.-pedag. środroczna II
dr Łukasz Salski
0.05 proj. ANG
od 22.02 do 05.04
    I MA metodyka 2
TEFL 20X | Praktyka śródroczna II.1
szkoła 2
5.
11:45-12:30
  I MA metodyka 1
TEFL 203 | Dydaktyka przedmiotu II.1
0.05 proj. ANG
I MA metodyka 2
TEFL 203 | Dydaktyka przedmiotu II.1
0.05 proj. ANG
     
6.
12:30-13:15
  I MA metodyka 1
TEFL 203 | Dydaktyka przedmiotu II.1
0.05 proj. ANG
I MA metodyka 2
TEFL 203 | Dydaktyka przedmiotu II.1
0.05 proj. ANG
     
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  III BA sem lic Salski
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.51 LOGO TV
    TEFL 114 | WYKŁAD Organizacja pracy szkoły
dr Łukasz Salski
online 5
Zajęcia od 25.02 do 08.04
10.
16:00-16:45
  III BA sem lic Salski
Sem 122 | Seminarium licencjackie
2.51 LOGO TV
    TEFL 114 | WYKŁAD Organizacja pracy szkoły
dr Łukasz Salski
online 5
Zajęcia od 25.02 do 08.04
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Monika Sarul
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
PNJA II BA gr6 level 5
PNJA
0.06 proj. ANG
  II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
-34 proj. ANG
   
4.
10:45-11:30
PNJA II BA gr6 level 5
PNJA
0.06 proj. ANG
  II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
-34 proj. ANG
   
5.
11:45-12:30
PNJA II BA gr3 level 4
PNJA
2.41
    PNJA III BA gr3 level 6
PNJA
-05 proj. ANG
 
6.
12:30-13:15
PNJA II BA gr3 level 4
PNJA
2.41
    PNJA III BA gr3 level 6
PNJA
-05 proj. ANG
 
7.
13:30-14:15
      PNJA III BA gr1 level 6
PNJA
-05 proj. ANG
 
8.
14:15-15:00
      PNJA III BA gr1 level 6
PNJA
-05 proj. ANG
 
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Piotr Spyra
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
2.20 proj. ANG
     
10.
16:00-16:45
  II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
2.20 proj. ANG
     
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Piotr Stalmaszczyk
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
-05 proj. ANG
   
4.
10:45-11:30
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
-05 proj. ANG
   
5.
11:45-12:30
    I MA sem mag Stalmaszczyk
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.39 TV ANG
   
6.
12:30-13:15
    I MA sem mag Stalmaszczyk
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.39 TV ANG
   
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Justyna Stępień
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
III BA sem lic Stępień
Sem 122 | Seminarium licencjackie
-04 proj. ANG
       
4.
10:45-11:30
III BA sem lic Stępień
Sem 122 | Seminarium licencjackie
-04 proj. ANG
       
5.
11:45-12:30
PNJA I BA gr3 (B)
PNJA
0.05 proj. ANG
       
6.
12:30-13:15
PNJA I BA gr3 (B)
PNJA
0.05 proj. ANG
       
7.
13:30-14:15
      PNJA I BA gr4 (B)
PNJA
0.06 proj. ANG
 
8.
14:15-15:00
      PNJA I BA gr4 (B)
PNJA
0.06 proj. ANG
 
9.
15:15-16:00
      I BA 6 HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
-04 proj. ANG
 
10.
16:00-16:45
      I BA 6 HISZP
Brit Cult 102 | Historia i kultura brytyjska
-04 proj. ANG
 
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Maria Szymańska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
    II BA 5
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
0.05 proj. ANG
   
2.
9:00-9:45
    II BA 5
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
0.05 proj. ANG
   
3.
10:00-10:45
    III BA sem lic Fruzińska
Vocab 121 | Słownictwo
0.05 proj. ANG
   
4.
10:45-11:30
    III BA sem lic Fruzińska
Vocab 121 | Słownictwo
0.05 proj. ANG
   
5.
11:45-12:30
    III BA sem lic Dobrogoszcz
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
III BA sem lic Rasmus
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
   
6.
12:30-13:15
    III BA sem lic Dobrogoszcz
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
III BA sem lic Rasmus
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
   
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
  III BA sem lic Stępień
Vocab 121 | Słownictwo
2.50 LOGO TV
III BA sem lic Kocot
Vocab 121 | Słownictwo
2.50 LOGO TV
     
10.
16:00-16:45
  III BA sem lic Stępień
Vocab 121 | Słownictwo
2.50 LOGO TV
III BA sem lic Kocot
Vocab 121 | Słownictwo
2.50 LOGO TV
     
11.
17:00-17:45
  II BA 6
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
2.07 TV ANG
     
12.
17:45-18:30
  II BA 6
Phon 112 | Prozodia i dyskurs
2.07 TV ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Weronika Szubko-Sitarek
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
  II BA metodyka 1
TEFL 11X | Praktyka śródroczna I.1
szkoła
    II BA metodyka 3
TEFL 11X | Praktyka śródroczna I.1
szkoła
3.
10:00-10:45
  II BA metodyka 1
TEFL 11X | Praktyka śródroczna I.1
szkoła
    II BA metodyka 3
TEFL 11X | Praktyka śródroczna I.1
szkoła
4.
10:45-11:30
  II BA metodyka 2
TEFL 11X | Praktyka śródroczna I.1
szkoła
     
5.
11:45-12:30
  II BA metodyka 2
TEFL 11X | Praktyka śródroczna I.1
szkoła
    TEFL 215 | Tworz. i adapt. materiał. dydaktycznych
dr Weronika Szubko-Sitarek
2.53 TV ANG
od 25.02 do 8.04
6.
12:30-13:15
        TEFL 215 | Tworz. i adapt. materiał. dydaktycznych
dr Weronika Szubko-Sitarek
2.53 TV ANG
od 25.02 do 8.04
7.
13:30-14:15
        TEFL 215 | Tworz. i adapt. materiał. dydaktycznych
dr Weronika Szubko-Sitarek
2.53 TV ANG
od 25.02 do 8.04
8.
14:15-15:00
        TEFL 215 | Tworz. i adapt. materiał. dydaktycznych
dr Weronika Szubko-Sitarek
2.53 TV ANG
od 25.02 do 8.04
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Magda Szuster
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
I MA PNJA 1 (=trans1)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
2.07 TV ANG
       
8.
14:15-15:00
I MA PNJA 1 (=trans1)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
2.07 TV ANG
       
9.
15:15-16:00
I MA PNJA 2 (=trans2)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
0.06 proj. ANG
II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
-05 proj. ANG
     
10.
16:00-16:45
I MA PNJA 2 (=trans2)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
0.06 proj. ANG
II BA elektywne
Elect 111 | Zajęcia elektywne A
-05 proj. ANG
     
11.
17:00-17:45
  I BA 3 FR
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
-05 proj. ANG
     
12.
17:45-18:30
  I BA 3 FR
Am Lit 101 | Literatura amerykańska
-05 proj. ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


Mark Tardi, MFA
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
0.33 proj. ANG
   
4.
10:45-11:30
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
0.33 proj. ANG
   
5.
11:45-12:30
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
0.33 proj. ANG
   
6.
12:30-13:15
    II BA elektywne
Elect 113 | Zajęcia elektywne C
0.33 proj. ANG
   
7.
13:30-14:15
  I MA PNJA 3 (=met.)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
0.05 proj. ANG
     
8.
14:15-15:00
  I MA PNJA 3 (=met.)
Writ 202 | Pisanie tekstów akademickich
0.05 proj. ANG
     
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
  I MA culture/media
CulMed 202 | Kult. wizualna w epoce nowych mediów
-34 proj. ANG
     
12.
17:45-18:30
  I MA culture/media
CulMed 202 | Kult. wizualna w epoce nowych mediów
-34 proj. ANG
     
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Olga Trendak-Suślik
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Marcin Trojszczak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
        III BA zajęcia fakultatywne 2
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 2
12.
17:45-18:30
        III BA zajęcia fakultatywne 2
Elect 124 | Zajęcia fakultatywne
online 2
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Jacek Waliński
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
        II BA trans 2
Trans 115 | Przekład praktyczny
2.20 proj. ANG
6.
12:30-13:15
        II BA trans 2
Trans 115 | Przekład praktyczny
2.20 proj. ANG
7.
13:30-14:15
        I MA sem mag Waliński
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.20 proj. ANG
8.
14:15-15:00
        I MA sem mag Waliński
Sem 201 | Seminarium magisterskie
2.20 proj. ANG
9.
15:15-16:00
        II BA trans 1
Trans 115 | Przekład praktyczny
2.20 proj. ANG
10.
16:00-16:45
        II BA trans 1
Trans 115 | Przekład praktyczny
2.20 proj. ANG
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Andrzej Wicher
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
2.07 TV ANG
   
4.
10:45-11:30
    II BA elektywne
Elect 112 | Zajęcia elektywne B
2.07 TV ANG
   
5.
11:45-12:30
    I MA sem mag Wicher
Sem 201 | Seminarium magisterskie
gabinet
   
6.
12:30-13:15
    I MA sem mag Wicher
Sem 201 | Seminarium magisterskie
gabinet
   
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Anna Wieczorek
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
I MA trans 1
Trans 203 | Przekład ustny
-25 komp. ANG
    I MA PNJA 3 (=met.)
PNJA (MA) [A]
0.33 proj. ANG
I MA PNJA 2 (=trans2)
PNJA (MA) [A]
-05 proj. ANG
4.
10:45-11:30
I MA trans 1
Trans 203 | Przekład ustny
-25 komp. ANG
    I MA PNJA 3 (=met.)
PNJA (MA) [A]
0.33 proj. ANG
I MA PNJA 2 (=trans2)
PNJA (MA) [A]
-05 proj. ANG
5.
11:45-12:30
I MA trans 2
Trans 203 | Przekład ustny
-25 komp. ANG
    I MA PNJA 4 (=culture)
PNJA (MA) [A]
0.33 proj. ANG
I MA PNJA 1 (=trans1)
PNJA (MA) [A]
-04 proj. ANG
6.
12:30-13:15
I MA trans 2
Trans 203 | Przekład ustny
-25 komp. ANG
    I MA PNJA 4 (=culture)
PNJA (MA) [A]
0.33 proj. ANG
I MA PNJA 1 (=trans1)
PNJA (MA) [A]
-04 proj. ANG
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Paul Wilson
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
PNJA III BA gr7 level 8
PNJA
2.51 LOGO TV
       
6.
12:30-13:15
PNJA III BA gr7 level 8
PNJA
2.51 LOGO TV
       
7.
13:30-14:15
PNJA III BA gr6 level 7
PNJA
-25 komp. ANG
       
8.
14:15-15:00
PNJA III BA gr6 level 7
PNJA
-25 komp. ANG
       
9.
15:15-16:00
PNJA III BA gr5 level 7
PNJA
-25 komp. ANG
       
10.
16:00-16:45
PNJA III BA gr5 level 7
PNJA
-25 komp. ANG
       
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Ewa Wiśniewska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
    II BA 1
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
0.33 proj. ANG
   
8.
14:15-15:00
    II BA 1
Writ 112 | Pisanie i analiza tekstu
0.33 proj. ANG
   
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. Iwona Witczak-Plisiecka
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
      II MA sem mag Parr-Modrzejewska
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Gralińska-Brawata
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Witczak-Plisiecka
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Krakowian
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Hinton
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Szubko-Sitarek
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
 
4.
10:45-11:30
      II MA sem mag Parr-Modrzejewska
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Gralińska-Brawata
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Witczak-Plisiecka
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Krakowian
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Hinton
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
II MA sem mag Szubko-Sitarek
Ling 213 | Socjolingwistyka
2.52 LOGO TV
 
5.
11:45-12:30
    III BA sem lic Witczak-Plisiecka/Gralińska-Brawata
Vocab 121 | Słownictwo
2.07 TV ANG
III BA sem lic Krakowian
Vocab 121 | Słownictwo
2.07 TV ANG
III BA sem lic Salski
Vocab 121 | Słownictwo
2.07 TV ANG
   
6.
12:30-13:15
    III BA sem lic Witczak-Plisiecka/Gralińska-Brawata
Vocab 121 | Słownictwo
2.07 TV ANG
III BA sem lic Krakowian
Vocab 121 | Słownictwo
2.07 TV ANG
III BA sem lic Salski
Vocab 121 | Słownictwo
2.07 TV ANG
   
7.
13:30-14:15
      II MA sem mag Witczak-Plisiecka
Sem 212 | Seminarium magisterskie
gabinet
 
8.
14:15-15:00
      II MA sem mag Witczak-Plisiecka
Sem 212 | Seminarium magisterskie
gabinet
 
9.
15:15-16:00
    III BA sem lic Witczak-Plisiecka/Gralińska-Brawata
Sem 122 | Seminarium licencjackie
0.05 proj. ANG
   
10.
16:00-16:45
    III BA sem lic Witczak-Plisiecka/Gralińska-Brawata
Sem 122 | Seminarium licencjackie
0.05 proj. ANG
   
11.
17:00-17:45
    III BA sem lic Deckert
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
III BA sem lic Hinton
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
III BA sem lic Cichosz
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
   
12.
17:45-18:30
    III BA sem lic Deckert
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
III BA sem lic Hinton
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
III BA sem lic Cichosz
Vocab 121 | Słownictwo
-34 proj. ANG
   
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


WAKAT
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr B. Czarnecka-Brycht
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Alicja Sobczak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
    I BA język francuski
PNJF
2.16 ROM
   
4.
10:45-11:30
    I BA język francuski
PNJF
2.16 ROM
   
5.
11:45-12:30
    I BA język francuski
PNJF
2.16 ROM
   
6.
12:30-13:15
    I BA język francuski
PNJF
2.16 ROM
   
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr A. Sowińska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
III BA z jęz. włoskim
PNJW
2.16 ITA
       
4.
10:45-11:30
III BA z jęz. włoskim
PNJW
2.16 ITA
       
5.
11:45-12:30
  III BA z jęz. włoskim
PNJW
2.42 ITA
     
6.
12:30-13:15
  III BA z jęz. włoskim
PNJW
2.42 ITA
     
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr A. Ottaviano
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr D. Kaszak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
      III BA z jęz. włoskim
PNJW
2.40 ITA
 
4.
10:45-11:30
      III BA z jęz. włoskim
PNJW
2.40 ITA
 
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr D. Kobylska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
    I BA język włoski
PNJW
-25 komp. ANG
   
2.
9:00-9:45
    I BA język włoski
PNJW
-25 komp. ANG
   
3.
10:00-10:45
    I BA język włoski
PNJW
-25 komp. ANG
   
4.
10:45-11:30
    I BA język włoski
PNJW
-25 komp. ANG
   
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


prof. J. Fiszbak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
        II BA metodyka 1
TEFL 118 | Emisja głosu
online 1
4.
10:45-11:30
        II BA metodyka 1
TEFL 118 | Emisja głosu
online 1
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
      II BA metodyka 2
TEFL 118 | Emisja głosu
online 2
 
10.
16:00-16:45
      II BA metodyka 2
TEFL 118 | Emisja głosu
online 2
 
11.
17:00-17:45
      II BA metodyka 3
TEFL 118 | Emisja głosu
online 2
 
12.
17:45-18:30
      II BA metodyka 3
TEFL 118 | Emisja głosu
online 2
 
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Małgorzata Kosiorek
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Wanda Baranowska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
        II BA metodyka 1
TEFL 115 | WYKŁAD Specjalne potrzeby edukacyjne
online 1
II BA metodyka 2
TEFL 115 | WYKŁAD Specjalne potrzeby edukacyjne
online 1
II BA metodyka 3
TEFL 115 | WYKŁAD Specjalne potrzeby edukacyjne
online 1
8.
14:15-15:00
        II BA metodyka 3
TEFL 115 | WYKŁAD Specjalne potrzeby edukacyjne
online 1
II BA metodyka 1
TEFL 115 | WYKŁAD Specjalne potrzeby edukacyjne
online 1
II BA metodyka 2
TEFL 115 | WYKŁAD Specjalne potrzeby edukacyjne
online 1
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Dorota Celińska-Mitał
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
        II BA metodyka 1
TEFL 116 | Praca z uczniem w szkole podstawowej
online 1
II BA metodyka 2
TEFL 116 | Praca z uczniem w szkole podstawowej
online 1
II BA metodyka 3
TEFL 116 | Praca z uczniem w szkole podstawowej
online 1
6.
12:30-13:15
        II BA metodyka 1
TEFL 116 | Praca z uczniem w szkole podstawowej
online 1
II BA metodyka 2
TEFL 116 | Praca z uczniem w szkole podstawowej
online 1
II BA metodyka 3
TEFL 116 | Praca z uczniem w szkole podstawowej
online 1
7.
13:30-14:15
        I MA metodyka 1
TEFL 202 | Praca z uczniem w szkole ponadpodstaw.
online 2
I MA metodyka 2
TEFL 202 | Praca z uczniem w szkole ponadpodstaw.
online 2
8.
14:15-15:00
        I MA metodyka 1
TEFL 202 | Praca z uczniem w szkole ponadpodstaw.
online 2
I MA metodyka 2
TEFL 202 | Praca z uczniem w szkole ponadpodstaw.
online 2
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


nauczyciel PNJO
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
         
2.
9:00-9:45
         
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
         
8.
14:15-15:00
         
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Ewa Swenderska
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
    I BA język hiszpański 1
PNJH
-34 proj. ANG
   
2.
9:00-9:45
    I BA język hiszpański 1
PNJH
-34 proj. ANG
   
3.
10:00-10:45
    I BA język hiszpański 3
PNJH
-04 proj. ANG
   
4.
10:45-11:30
    I BA język hiszpański 3
PNJH
-04 proj. ANG
   
5.
11:45-12:30
    I BA język hiszpański 2
PNJH
-04 proj. ANG
   
6.
12:30-13:15
    I BA język hiszpański 2
PNJH
-04 proj. ANG
   
7.
13:30-14:15
    I BA język hiszpański 4
PNJH
-34 proj. ANG
   
8.
14:15-15:00
    I BA język hiszpański 4
PNJH
-34 proj. ANG
   
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


mgr Magdalena Olejnik
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
        I BA język hiszpański 3
PNJH
-34 proj. ANG
2.
9:00-9:45
        I BA język hiszpański 3
PNJH
-34 proj. ANG
3.
10:00-10:45
        I BA język hiszpański 2
PNJH
-34 proj. ANG
4.
10:45-11:30
        I BA język hiszpański 2
PNJH
-34 proj. ANG
5.
11:45-12:30
        I BA język hiszpański 4
PNJH
-34 proj. ANG
6.
12:30-13:15
        I BA język hiszpański 4
PNJH
-34 proj. ANG
7.
13:30-14:15
        I BA język hiszpański 1
PNJH
-04 proj. ANG
8.
14:15-15:00
        I BA język hiszpański 1
PNJH
-04 proj. ANG
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         


dr Witold Sobczak
Data publikacji: 2022-02-19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8:15-9:00
III BA z jez. hiszp
PNJH
2.20 proj. ANG
    III BA z jez. hiszp
PNJH
online 1
 
2.
9:00-9:45
III BA z jez. hiszp
PNJH
2.20 proj. ANG
    III BA z jez. hiszp
PNJH
online 1
 
3.
10:00-10:45
         
4.
10:45-11:30
         
5.
11:45-12:30
         
6.
12:30-13:15
         
7.
13:30-14:15
    III BA z jez. hiszp
PNJH
2.07 TV ANG
   
8.
14:15-15:00
    III BA z jez. hiszp
PNJH
2.07 TV ANG
   
9.
15:15-16:00
         
10.
16:00-16:45
         
11.
17:00-17:45
         
12.
17:45-18:30
         
13.
18:45-19:30
         
14.
19:30-20:15
         

Astar Plany.
http://www.astar05.pl