Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poszukuje studentów oraz pracowników UŁ gotowych wziąć udział w ekipie wsparcia językowego podczas szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie szczegóły