Wykłady gościnne w IA

W roku akademickim 2016/2017 Instytut Anglistyki zainicjował cykl wykładów gościnnych im. prof. Witolda Ostrowskiego. Wykłady wygłaszają wybitni językoznawcy i literaturoznawcy z uczelni z całego świata. Dotąd odbyły się trzy wykłady:

25 października 2016, Leaning towards the Tower of Pisa Model of Translation, dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
4 stycznia 2017, The Prague circle of linguistics: the past and the present, prof. Jan Volin (Uniwersytet Karola w Pradze)
28 marca 2017, Capitalism as a Panopticon? Making Sense of Global Capitalism and Its Crises in Recent British Fiction, prof. Joanna Rostek (Justus-Liebig Universität w Gießen)

W semestrze letnim 2016/2017 planowane są jeszcze dwa kolejne wykłady.