Informujemy, że w dniu 21.01 (wtorek) zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zajęcia filologii angielskiej odbywać się będą według planu poniedziałkowego. Nie dotyczy to jednak zajęć PNJO (Praktycznej Nauki Drugiego Języka Obcego), które odbędą się według planu wtorkowego. W razie nałożenia się na siebie zajęć anglistycznych i PNJO prosimy o zgłoszenie tego faktu prowadzącym na anglistyce. Zostaną wtedy Państwo zwolnieni z zajęć anglistycznych (tak więc zajęcia PNJO mają pierwszeństwo), chyba że możliwe będzie alternatywne rozwiązanie polegające na jednorazowym uczestnictwie w zajęciach innej grupy swojego prowadzącego.

Następujące zajęcia odbędą się w innych salach niż zwykle:

PNJA I BA gr7 (mgr K. Marzec) – w sali 0.06 (13:30)
Pisanie II BA gr4 (dr A. Handley) – w sali 0.15 (11:45)
PNJA III BA gr2 (mgr J. Wróblewski) – w sali -25 (11:45)
PNJA II BA gr5 (dr M. Hołda) – w sali 1.52 (11:45)

Ponadto zajęcia dr. Michała Kornackiego dla III roku oraz zajęcia dr Moniki Sarul dla I roku nie odbędą się w dniu 21.01.

Osoby, które mają we wtorki zajęcia wf które kolidują im z zajęciami na anglistyce mogą zgłosić się do sekretariatu IA w poniedziałek 20.01 w godzinach 10-14 po odbiór zwolnienia z zajęć wf (o ile niemożliwa będzie zmiana grupy wf). Gdyby ktoś jednak musiał uczestniczyć tego dnia w zajęciach wf a te miałyby kolidować z zajęciami na anglistyce i nie dało się zmienić grupy zajęciowej to prosimy powiadomić o tym prowadzących na anglistyce; zostali oni poproszeni o usprawiedliwienie takiej nieobecności.