INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

W dniach 20-22 stycznia 2020 r. odbędzie się rejestracja przez system USOS na specjalności na studiach I stopnia.

Rejestracja rozpocznie się 20 stycznia o godz. 21.00 i zakończy 22 stycznia o godz. 23.59.

Każdy student wybiera jedną ze specjalności:

– specjalność nauczycielska (przy zapisie wybieramy przedmiot „Podstawy psychologii dla nauczycieli”)

– specjalność translatorska (przy zapisie wybieramy przedmiot „Teoria przekładu”)

– specjalność drugi język obcy: jako kontynuacja języka, z którego zajęcia realizują Państwo od pierwszego semestru studiów (przy zapisie wybieramy przedmiot „Praktyczna nauka drugiego języka obcego”, zapisując się na ten sam język, którego uczą się Państwo obecnie)

Opisy specjalności znajdują się na stronie IA w zakładce „Studenci/Opisy kursów”. Zajęcia specjalności rozpoczną się od trzeciego semestru studiów.

UWAGA: Uczestnictwo w zajęciach specjalności tłumaczeniowej wymaga biegłej znajomości języka polskiego.

NB: Możliwe jest wybranie dwóch specjalności i realizacja obu jednocześnie. Jako że wiąże się to ze zdobyciem liczby punktów ECTS przekraczającej limit dla studiów licencjackich, UŁ pobiera opłatę za uczestniczenie w dodatkowej specjalności. Opłata jest jednorazowa za wszystkie semestry zajęć specjalności i wynosi 400 zł.

Ponieważ w przypadku specjalności z drugim językiem obcym wymagana jest kontynuacja nauki języka, niemożliwe jest realizowanie jest dwóch specjalności z różnymi językami.

System umożliwia zapisanie się tylko na jedną specjalność w czasie rejestracji automatycznej.

Osoby, które chciałyby zapisać się na dodatkową specjalizację proszone są o złożenie w tej sprawie podania do z-cy dyrektora IA, dra hab. Tomasza Dobrogoszcza, w terminie do 31 stycznia 2020 (podanie można zostawić w sekretariacie IA).