W dniach 21-23 lutego 2020 odbędzie się rejestracja na zajęcia wybieralne na II roku studiów licencjackich.

Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się 21 lutego o godz. 21.00 i zakończy 23 lutego o godz. 23.59.

Studenci realizujący specjalność anglistyczną wybierają po jednej grupie następujących zajęć:

Konwersatorium literaturoznawcze

Konwersatorium językoznawcze A

Konwersatorium językoznawcze B

Przedmiot orientujący A

Przedmiot orientujący B

Studenci realizujący specjalność filologia angielska z drugim językiem obcym (UWAGA: tylko poziom podstawowy) wybierają jedną grupę zajęć spośród zajęć Konwersatorium językoznawcze A LUB Konwersatorium językoznawcze B.

Wybierane grupy identyfikowane są nazwiskiem prowadzącego. Opisy proponowanych kursów znajdują się tutaj oraz w zakładce „Opisy kursów”.

W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.