Wprowadza się na Wydziale Filologicznym zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich oraz zasady uczestnictwa studentów Wydziału w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym.

1. Zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich 

2. Zasady uczestnictwa studentów Wydziału w zajęcia odbywanych w trybie zdalnym