Zasady rekrutacji

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Instytut Anglistyki UŁ odbywa się drogą elektroniczną.

Serwis rekrutacyjny dostępny jest pod następującym adresem WWW:

https://rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Informatory rekrutacyjne dla kandydatów na studia na Wydziale Filologicznym UŁ w roku akad. 2018/2019

I stopień

Filologia angielska (stacjonarne)

Lingwistyka dla biznesu (stacjonarne)

Lingwistyka dla biznesu (niestacjonarne zaoczne)

II stopień

Filologia angielska (stacjonarne)

Filologia angielska (niestacjonarne zaoczne)