Informacja dla studentów, którzy w semestrze zimowym 2019/2020 realizowali kurs levelu 5 zajęć PNJA na studiach licencjackich: wszystkie osoby które nie zaliczyły egzaminu (zarówno z II jak i z III roku) proszone są o dołączenie do grupy PNJA II BA gr 5 (a więc w planie II roku) prowadzonej przez dr Monikę Sarul. Ta grupa (pierwotnie oznaczona w planie jako level 6) realizować będzie program levelu 5. Osoby z tej grupy zobowiązane są uczęszczać na zajęcia dodatkowe „Leksyka i składnia angielska” które prowadzić będzie dr Katarzyna Małecka we wtorki w godzinach 17-20 (od wtorku 3 marca). Zajęcia te będą miały formalnie charakter zajęć ogólnouczelnianych, które są Państwo zobowiązani zrealizować w toku studiów – prosimy zatem o niezapisywanie się na inne zajęcia ogólnouczelniane.

Osoby z grupy PNJA II BA gr 5 które zaliczyły już egzamin z levelu 5 i powinny teraz realizować level 6 proszone są o dołączenie grupy PNJA II BA gr 6.

Osoby z grupy PNJA II BA gr 6 które zaliczyły egzamin z levelu 5 zostają w tej grupie i realizują level 6 z dr Moniką Sarul (z wyjątkami o których poinformuje Państwa prowadząca).

Informacja dla studentów którzy uczęszczać będą na zajęcia PNJA z dr Olgą Trendak: w dniu 24 II (poniedziałek) zajęcia odbędą się o zwykłej porze, ale poprowadzi je w charakterze zastępstwa dr Ewa Wiśniewska. W czwartek 27 II zajęcia PNJA grup dr Trendak nie odbędą się, natomiast od kolejnego poniedziałku (2 III) oprócz kontynuowania zastępstwa za zajęcia poniedziałkowe (o 10 i 11:45) dr Wiśniewska prowadzić będzie również zajęcia PNJA dla grupy PNJA III BA gr5 w poniedziałek o 13:30 oraz dla grupy PNJA III BA gr6 w poniedziałek o 15:15 (zamiast zajęć czwartkowych). Osoby którym zajęcia poniedziałkowe o 13:30 i 15:15 kolidować będą z kursem drugiego języka mogą przenieść się z 13:30 na 15:15 (lub odwrotnie).