INSTYTUT

Struktura, pracownicy, badania, projekty, konferencje i publikacje

KANDYDACI

Informacje dla kandydatów. Kierunki studiów, zasady rekrutacji i opisy zajęć.

INSTYTUT ANGLISTYKI

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

tel.: 0-42 66-55-220
fax: 0-42 66-55-220
filar@uni.lodz.pl

Sekretariat Instytutu Anglistyki UŁ:
pn-pt. 8-15

[ 2014-09-10 ] Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia Filologii Angielskiej odbędzie się 29 września 2014 o godz. 10.00 w Auli A1 w gmachu Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173.

[ 2014-09-08 ] Dyżury prof. P. Krakowiana we wrześniu

Dyżury koordynatora PNJA, prof. Przemysława Krakowiana, we wrześniu będą odbywać się w każdą środę w godzinach 10.30-12.00.

[ 2014-09-04 ] Egzamin poprawkowy PNJA II stopień - wpisy

Uwaga! Podpisane karty egzaminacyjne będą do odbioru w sekretariacie IA (pokój 4.36) od wtorku 9 września.

[ 2014-09-04 ] Studia niestacjonarne II stopnia zaoczne - terminy zjazdów

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2014/15 dla studiów zaocznych II stopnia, specjalność: anglistyczna:

4, 11, 18, 25. X 2014*
8, 15, 22, 29. XI 2014
6, 13, 20. XII 2014
3, 10, 17, 24. I 2015

* w dniu 04 października 2014r odbędzie się inauguracja dla I roku oraz konsultacje z poszczególnymi wykładowcami dla studentów II roku po uprzednim ich indywidualnym ustaleniu.
 

[ 2014-09-04 ] Termin sesji poprawkowej

Decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego termin sesji poprawkowej semestru letniego 2013/2014 został ustalony na 8-30 września 2014r.

[ 2014-09-03 ] Dyżury dyrektora IA we wrześniu

Dyżury dyrektora IA, prof. dra hab. Ł. Boguckiego, we wrześniu będą odbywać się w środy w godz 12:00 - 14-00 w pok. 4.35.

[ 2014-08-20 ] Egz. poprawkowy z gramatyki historycznej

Ustny egzamin poprawkowy z gramatyki historycznej z dr A. Cichosz odbędzie się 08.09.2014 o godz. 10.00 w sali 4.03.

[ 2014-08-20 ] Egzaminy poprawkowe

 I rok st. stacjonarne I stopnia -- egz. proprawkowy z literatury z dr K. Ojrzyńską odbędzie się 19.09.2014 (piątek) o godz. 11.00.

[ 2014-07-02 ] Zapisy uzupełniające na seminaria licencjackie

W związku z pytaniami o możliwość dołączenia do wypełnionych już grup seminariów licencjackich otwieramy listy rezerwowe. Bardzo prosimy osoby zainteresowane o wpisywanie się na listy rezerwowe w terminie od 03.07.2014 r. (godz. 09.00) do 04.07.2014 r. (godz. 23.59). Wpisanie się na listę rezerwową sugeruje chęć zrezygnowania z udziału w oryginalnie wybranym seminarium. Zapisy na listy rezerwowe nie są wiążące, a ostateczne decyzje w sprawie składu grup seminariów licencjackich zostaną podjęte we wrześniu 2014 r.

 

[ 2014-06-20 ] Zmiana siedziby Wydziału Filologicznego

W lipcu 2014r. Wydział Filologiczny opuszcza swoje dotychczasowe siedziby i przeprowadza się do nowego gmachu. Nowy adres Wydziału Filologicznego to:ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Dziekanat przy al. Kościuszki 65 czynny jest do 4 lipca 2014r. Data otwarcia dziekanatu w nowej siedzibie zostanie ogłoszona w drugiej połowie lipca 2014r.
 

[ 2014-06-06 ] Rejestracja na seminaria licencjackie 2014-2015

Uwaga! Studenci II-ego roku studiów stacjonarnych I stopnia będą mogli dokonać rejestacji przez indywidualne konta USOS w terminie: od 11.06. (godz. 9.00) do 13.06. (godz. 23.59). Przed wyborem zachęcamy do zapoznania się z ofertą seminariów licencjackich, przygotowaną na rok akademicki 2014/2015, znajdującą się w zakładce STUDENCI > Opisy kursów.
 

[ 2014-06-04 ] Wpisy z przedmiotu PNJA I rok II stopień stacj

Uwaga! W celu otrzymania wpisu z PNJA prosimy składać karty w sekretariacie IA do 24 czerwca 2014 (wtorek) do godziny 14-tej. Prof. J. Nijakowska będzie dokonywać wpisów w dniu 25 czerwca, a karty będzie można odebrać 26 czerwca od godz. 9-tej. Osoby, które nie zdążą złożyć kart w ww. terminie będą mogły otrzymać wpisy dopiero jesienią.

[ 2014-05-28 ] Dzień rektorski

Decyzją władz UŁ 30 maja 2014 (piątek) jest dniem rektorskim.

[ 2014-05-14 ] Wykład gościnny prof. Jonathana Locke Harta

Zapraszamy na wykład prof. Jonathana Locke Harta, kanadyjskiego poety, historyka, krytyka i teoretyka literatury, pt. "Poetics, Literature and Culture". Wykład odbędzie się w piątek 16 maja 2014 o godz. 10.00 w sali 209 w budynku przy ul. Kościuszki 65. więcej

[ 2014-05-14 ] Wykład gościnny prof. Stanleya E. Gontarskiego

Zapraszamy na wykład prof. Stanleya E. Gontarskiego (Florida State University), wybitnego badacza twórczości S. Becketta. Wykład odbędzie się w poniedziałek 19 maja 2014 o godz. 15.15 w sali 105, Kościuszki 65. więcej

[ 2014-04-23 ] I rok studiów stacj. I stopnia - rejestracja na specjalizacje zawodowe

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia wybierają specjalizacje zawodowe (nauczycielską lub translatorską). Rejestracji będzie można dokonać przez indywidualne konta USOS w terminie: od 07.05. (godz. 9.00) do 11.05. (godz. 23.59). Studenci wybierają wykład z Psychologii (wybór jest jednoznaczny z wyborem specjalizacji nauczycielskiej) lub wykład z Teorii Przekładu (wybór jest jednoznaczny z wyborem specjalizacji translatorskiej). Przed ostatecznym wyborem zachęcamy do zapoznania się z siatką zajęć dla poszczególnych specjalizacji zawodowych tutaj.
 

[ 2014-04-18 ] Konferencja Teaching Translation and Interpreting 4 TTI 2014

The Department of Translation Theory and Practice at the University of Łódź is proud to announce that the 4th international conference on TEACHING TRANSLATION AND INTERPRETING (TTI 2014) will be held on 28-29 November 2014 at the Łódź University Conference Centre in Łódź, Poland, Kopcińskiego 16/18.

wiecej

[ 2014-04-01 ] Nagroda ELTons 2014 dla projektu DysTEFL

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny DysTEFL (www.dystefl.eu) koordynowany merytorycznie przez prof. Joannę Nijakowską z Zakładu Pragmatyki Językowej został nominowany do prestiżowej nagrody ELTons 2014, "the only international awards that recognise and celebrate innovation in the field of English language teaching". - zob. http://englishagenda.britishcouncil.org/eltons

 

[ 2014-04-01 ] Łódź Szekspirowi w 450 rocznicę urodzin

W imieniu Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy objętej honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi oraz Rektora Uniwersytetu Łódzkiego: „ŁÓDŹ SZEKSPIROWI W 450 ROCZNICĘ URODZIN” szczegóły
 

[ 2014-03-04 ] Gościnny wykład prof. Richarda M. Bernarda

Zapraszamy wszystkich Studentów na wykład pt. The Historical Geography of U.S. Cities, który wygłosi Prof. Richard M. Bernard z University of Central Oklahoma, USA. Po wykładzie Prof. Bernard opowie o możliwościach podjęcia studiów na amerykańskich uniwersytetach, w tym na Uniwersytecie w Oklahomie.Wykład rozpocznie się w czwartek, 6 marca, o godzinie 15:15 w sali 105.
 

[ 2014-03-03 ] Nieobecności wykładowców - nowa funkcja strony IA

Uwaga! Strona internetowa Instytutu Anglistyki wzbogaciła się o nową funkcję. W zakładce STUDENCI > Nieobecności można na bieżąco sprawdzić aktualne nieobecności wykładowców IA.

[ 2014-02-28 ] Harmonogram rekrutacji na wyjazdy ERASMUS+

UWAGA! Harmonogram rekrutacji na wyjazdy studenckie w ramach programu ERASMUS+ znajduje się tutaj.

[ 2014-02-26 ] Konferencja PALC 2014

The Institute of English Studies at the University of Łódź is proud to announce that the 9th international conference on PRACTICAL APPLICATIONS OF LANGUAGE CORPORA (PALC 2014) will be held over 3 days, 20 to 22 November 2014 (arrival day 19 November), at the University of Lodz Conference Centre in Łódź, Poland.

 

wiecej

[ 2014-02-26 ] Aktualizacja planu zajęć

W zakładce STUDENCI > Plan zajęć umieszczono zauktualizowany rozkład zajęć studiów stacjonarnych I i II stopnia.

[ 2014-02-18 ] Wydziałowe spotkanie dot. wyjazdów ERASMUS +

UWAGA: SPOTKANIE WYDZIAŁOWE DLA STUDENTÓW NA TEMAT WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
Zapraszamy Studentów Wydziału Filologicznego w piątek 21 lutego 2014 o godz. 13.30 do Auli na Kościuszki 65 na spotkanie dotyczące wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ w roku 2014/2015. Na spotkaniu będą obecni pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą UŁ oraz Koordynatorzy Wydziałowi i Koordynatorzy ds. ECTS poszczególnych kierunków. Opowiemy o formalnościach związanych z wyjazdem i obecną rekrutacją, a także o uczelniach dostępnych dla danych kierunków.
 

[ 2014-02-17 ] Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ przypomina, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego drogą rejestracji żetonowej rozpoczęły się 6 lutego i potrwają do 27 lutego.

[ 2014-02-14 ] Wykład Pedagogika dla II roku st. stacj. I stopnia

Uwaga! Informujemy studentów II roku st. stacj. I stopnia, specjalizacja metodyczna, że wykłady z przedmiotu Pedagogika rozpoczynają  się 17 lutego 2014.

[ 2014-02-13 ] Lektoraty j. obcego organizowane przez SJO UŁ

Zapraszamy studentów I roku studiów stacj. I st. specjalności anglistycznej oraz WOK, którzy deklarowali wolę uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie języka obcego realizowanego przez Studium Języków Obcych UŁ, kończącego się egzaminem na poziomie B2, na spotkania informacyjne dot. ww. lektoratów.

wiecej

[ 2014-02-12 ] Regulamin PNJA II stopień

W zakładce Studenci > PNJA & ERIC umieszczono Regulamin przedmiotu PNJA dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia. Przepisy obowiązują od semestru letniego r. akad. 2013/14.

[ 2014-02-07 ] Rekrutacja Erasmus +

Uwaga! Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus +. szczegóły

[ 2014-02-05 ] Rejestracja na zajęcia w sem. letnim 2013/14

Informujemy że na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 rejestracja odbędzie się na wybrane konwersatoria II roku studiów licencjackich (jedynie dla specjalności anglistycznej ) oraz na wykład monograficzny na I roku studiów magisterskich. W przypadku pozostałych zajęć skład osobowy grup nie ulegnie zmianom (za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej), lub też w przypadku utworzenia nowych grup specjalizacyjnych zostaną Państwo odgórnie do nich przydzieleni.

wiecej

[ 2014-02-04 ] Plan zajęć w semestrze letnim 2013/14

W zakładce Studenci > Plan zajęć opublikowano plan zajęć w semestrze letni 2013/14.

[ 2014-01-29 ] Test diagnostyczny z j. obcego - przedłużony dostęp

Uwaga! Ze względu na małą liczbę osób, które przystąpiły do testu diagnostycznego z języka obcego, Studium Języków Obcych UŁ przedłużyło okres dostępu do platformy do dnia 28 stycznia 2014.

[ 2014-01-21 ] Dr. Monika Kopytowska's office hours

OFFICE HOURS (JANUARY/FEBRUARY 2014 BREAK)

DR. MONIKA KOPYTOWSKA, FACULTY ERASMUS COORDINATOR
monika.kopytowska@gmail.com
Kościuszki 65, room 103K
 
 

22 January (Wednesday)  1pm – 3pm, room 103K

23 January (Thursday) 12 am – 2pm, room 103K

5 February (Wednesday)  1pm – 3pm, room 103K

6 February (Thursday) 12 am – 2pm, room 103K

12 February (Wednesday)  1pm – 3pm, room 103K

13 February (Thursday) 12 am – 2pm, room 103K

 

[ 2014-01-17 ] Plan zajęć dla studiów zaocznych

W zakładce Dla Studentów > Plan zajęć umieszczono rozkład zajęć w semestrze letnim 2013/14 dla studiów zaocznych oraz Język angielski i zastosowania komputerowe.

[ 2014-01-17 ] Dyżury Dyrektora IA

Najbliższe dyżury Dyrektora IA, prof. Łukasza Boguckiego, odbędą się w środy 29 stycznia i 5 lutego w godz. 12-14 w s. 104.

[ 2014-01-15 ] Lektorat j. obcego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lektoratów z języka obcego informujemy studentów, którzy NIE WYBRALI opcji wypowiedź ustna/łacina:
1. Osoby zainteresowane realizowaniem lektoratu w Studium Języków Obcych, zakończonego egzaminem B2 (lektoraty zaczynają się od poziomu A1/B2), proszone są o jak najszybsze złożenie deklaracji w sekretariacie (o ile tego jeszcze nie zrobiły). Termin składania deklaracji upływa jutro.
2. Osoby zainteresowane nauką języka obcego od podstaw bez certyfikowanego egzaminu proszone są zadeklarowanie zainteresowania w sekretariacie IA DO PIĄTKU. Istnieje możliwość utworzenia takich grup w obrębie języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego, o ile uzbiera się grupa min. 25 osób

[ 2014-01-07 ] Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2

W roku 2013 Uniwersytet Łódzki został partnerem w pięciu projektach edukacyjnych, realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2. Celem projektów jest wspieranie mobilności pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej a uczelniami z krajów Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. więcej

[ 2013-11-25 ] Dzień Mobilności na UŁ

26 listopada na Wydziale Zarządzania UŁ odbędą się spotkania w ramach Dnia Mobilności UŁ szczegóły

[ 2013-11-22 ] Praktyki w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

EFPC poszukuje anglistów do udziału w projekcie „Pomoc mediom polskim na Litwie”, którego głównym założeniem jest nieodpłatna pomoc mediom, poprzez tłumaczenia artykułów na język angielski, by informacja o sytuacji polskiej mniejszości na Litwie mogła dotrzeć również do zagranicznych odbiorców. więcej