Władze

Dyrektor Instytutu Anglistyki:

prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019
czwartek 10-11.30, p. 4.35.

 

Z-cy Dyrektora Instytutu Anglistyki:

                                                       

dr Magdalena Cieślak                                                                       dr Tomasz Dobrogoszcz

Dyżur: wtorek 13.30-15, środa 11-11.30, p. 4.15                              Dyżur: śr. 11.45-13.15, p. 4.22

 

 Administracja

Sekretariat Instytutu Anglistyki UŁ: pn-pt. 8-15

                                                             

 Grażyna Chętko                                                                                   mgr Paweł Kołodziej