Aktualności

Plan zajęć - semestr letni 2016/17 - ważne informacje

1) Prosimy o zapoznanie się z nowym podziałem grup zajęciowych podstawy programowej na I roku studiów licencjackich. Zmiany dotyczą studentów realizujących program anglistyki z językiem niemieckim podstawowym. Nowy skład osobowy grupy nr 3 oraz skład osobowy nowej grupy, nr 8, znajdą Państwo tutaj. Osoby z innych specjalności, niewymienione na listach, pozostają w swoich grupach z semestru zimowego. Podział ten nie rzutuje na skład osobowy dwóch grup zajęciowych PNJN (te pozostają bez zmian w stosunku do semestru zimowego), dotyczy wyłącznie grup podstawy programowej.

2) Prosimy o zapoznanie się z przydziałem do grup konwersatoryjnych prof. Aliny Kwiatkowskiej i dra Piotra Pęzika. Z uwagi na duże zainteresowanie studentów utworzone zostały dodatkowe grupy, w załączniku znajdą Państwo ich skład osobowy.

3) W przypadku pokrycia się w planie zajęć, należy postępować według instrukcji.
 

powrót